لوله مانیسمان
1 کارخانه 38 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۰:۴۲
ردیفنامسایز(ich)قطر بیرونی (mm)ضخامت(mm)طول(m)گریدکارخانهمحل بارگیریواحد قیمتقیمت توماننمودارخرید
18"219.0112.7680چینبنگاه تهرانشاخه 10,449,542
21 1/2"48.35.08680چینبنگاه تهرانشاخه 1,050,000
32"60.35.54680چینبنگاه تهرانشاخه 1,483,480
42 1/2"737.01680چینبنگاه تهرانشاخه 2,192,661
53"88.97.62680چینبنگاه تهرانشاخه 2,697,248
64"114.38.56680چینبنگاه تهرانشاخه 4,027,523
75"141.39.53680چینبنگاه تهرانشاخه 5,500,000
86"168.310.97680چینبنگاه تهرانشاخه 6,788,991
96"168.37.11640چینبنگاه تهرانشاخه 5,275,230
108"219.18.18640چینبنگاه تهرانشاخه 6,559,634
1110"273.19.27640چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
1212"323.910.31640چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
131/2"21.33.73680چینبنگاه تهرانشاخه 357,799
143/4"26.73.91680چینبنگاه تهرانشاخه 449,542
151"33.44.45680چینبنگاه تهرانشاخه 640,360
161 1/4"42.24.85680چینبنگاه تهرانشاخه 987,150
175"141.36.55640چینبنگاه تهرانشاخه 3,678,900
181"33.43.38640چینبنگاه تهرانشاخه 481,650
191 1/4"42.23.56640چینبنگاه تهرانشاخه 623,865
201 1/2"48.33.68640چینبنگاه تهرانشاخه 717,430
212"60.33.91640چینبنگاه تهرانشاخه 944,950
222 1/2"735.16640چینبنگاه تهرانشاخه 1,608,250
233"88.95.49640چینبنگاه تهرانشاخه 1,899,080
244"114.36.02640چینبنگاه تهرانشاخه 2,900,920
252 1/2"733.2620چینبنگاه تهرانشاخه 1,339,450
263"88.93.5620چینبنگاه تهرانشاخه 1,321,101
274"101.24620چینبنگاه تهرانشاخه 2,201,835
285"141.34.5620چینبنگاه تهرانشاخه 2,944,955
296"168.35620چینبنگاه تهرانشاخه 3,935,780
308"219.16.35620چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
311/2"21.32.77640چینبنگاه تهرانشاخه 319,260
323/4"26.72.87640چینبنگاه تهرانشاخه 405,500
333/4"26.72.5620چینبنگاه تهرانشاخه 346,790
341"33.42.6620چینبنگاه تهرانشاخه 431,190
351 1/4"42.22.7620چینبنگاه تهرانشاخه 544,040
361 1/2"48.32.8620چینبنگاه تهرانشاخه 642,202
372"60.32.8620چینبنگاه تهرانشاخه 802,753
381/2"21.32.5620چینبنگاه تهرانشاخه 279,360
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0