شیت اسید شویی
1 کارخانه 7 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۴:۴۰
ردیفنامضخامت(mm)عرص(m)طول(m)کارخانهمحل بارگیریحالتقیمتنمودارخرید
1412فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
2212فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
321.252.5فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
42.512فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
52.51.252.5فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
6312فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
731.252.5فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
لینک های مفید