پشم سنگ پتویی
1 کارخانه 54 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۱:۲۷
ردیفنامدانسیته (kg/m3)طول(m)عرض(m)ضخامت(mm)واحدقیمت توماننمودارخرید
1150سفارشی100یک متر مربع 157,500
2150سفارشی90یک متر مربع 145,500
3150سفارشی30یک متر مربع 61,600
4150سفارشی40یک متر مربع 74,250
5150سفارشی50یک متر مربع 87,600
6150سفارشی60یک متر مربع 104,000
7150سفارشی70یک متر مربع 120,300
8150سفارشی75یک متر مربع 127,800
9150سفارشی80یک متر مربع 132,800
10140سفارشی60یک متر مربع 98,000
11140سفارشی70یک متر مربع 118,800
12140سفارشی75یک متر مربع 121,100
13140سفارشی80یک متر مربع 125,800
14140سفارشی90یک متر مربع 141,000
15140سفارشی100یک متر مربع 155,000
16130سفارشی80یک متر مربع 121,800
17130سفارشی90یک متر مربع 129,200
18130سفارشی100یک متر مربع 139,600
19140سفارشی30یک متر مربع 57,900
20140سفارشی40یک متر مربع 71,280
21140سفارشی50یک متر مربع 84,700
22120سفارشی100یک متر مربع 127,700
23130سفارشی30یک متر مربع 56,430
24130سفارشی40یک متر مربع 63,800
25130سفارشی50یک متر مربع 76,450
26130سفارشی60یک متر مربع 92,000
27130سفارشی70یک متر مربع 106,920
28130سفارشی75یک متر مربع 110,550
29120سفارشی75یک متر مربع 104,000
30120سفارشی80یک متر مربع 108,350
31120سفارشی90یک متر مربع 118,000
32120سفارشی40یک متر مربع 59,400
33120سفارشی50یک متر مربع 72,760
34120سفارشی60یک متر مربع 85,400
35120سفارشی70یک متر مربع 96,500
36100سفارشی60یک متر مربع 78,650
37100سفارشی70یک متر مربع 83,820
38100سفارشی75یک متر مربع 87,560
39100سفارشی80یک متر مربع 95,000
40100سفارشی90یک متر مربع 106,700
41100سفارشی100یک متر مربع 111,320
42120سفارشی30یک متر مربع 51,150
4380سفارشی75یک متر مربع 72,700
4480سفارشی80یک متر مربع 78,700
4580سفارشی90یک متر مربع 87,560
4680سفارشی100یک متر مربع 92,000
47100سفارشی30یک متر مربع 46,000
48100سفارشی40یک متر مربع 56,100
49100سفارشی50یک متر مربع 69,850
5080سفارشی30یک متر مربع 41,580
5180سفارشی40یک متر مربع 46,100
5280سفارشی50یک متر مربع 57,900
5380سفارشی60یک متر مربع 62,370
5480سفارشی70یک متر مربع 69,700
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0