پشم سنگ تخته ایی
1 کارخانه 51 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۱:۴۸
ردیفنامدانسیته (kg/m3)طول(m)عرص(m)ضخامت(mm)واحدقیمتنمودارخرید
1501.20.660یک متر مربع 41850
2801.20.6120یک متر مربع 52650
31001.20.6120یک متر مربع 56700
41201.20.6120یک متر مربع 63450
51501.20.6120یک متر مربع 66150
62001.20.660یک متر مربع تماس بگیرید
72001.20.670یک متر مربع تماس بگیرید
82001.20.675یک متر مربع تماس بگیرید
92001.20.680یک متر مربع تماس بگیرید
102001.20.690یک متر مربع تماس بگیرید
112001.20.6100یک متر مربع تماس بگیرید
12501.20.650یک متر مربع 37800
131501.20.675یک متر مربع 109700
141501.20.680یک متر مربع 117180
151501.20.690یک متر مربع 132000
161501.20.6100یک متر مربع 144000
172001.20.630یک متر مربع تماس بگیرید
182001.20.640یک متر مربع تماس بگیرید
192001.20.650یک متر مربع تماس بگیرید
201201.20.690یک متر مربع 105300
211201.20.6100یک متر مربع 115700
221501.20.630یک متر مربع 43200
231501.20.640یک متر مربع 58500
241501.20.650یک متر مربع 73300
251501.20.660یک متر مربع 87400
261501.20.670یک متر مربع 102300
271201.20.670یک متر مربع 81600
281201.20.675یک متر مربع 87500
291201.20.680یک متر مربع 94100
301001.20.690یک متر مربع 100100
311001.20.6100یک متر مربع 108600
321201.20.630یک متر مربع 36990
331201.20.640یک متر مربع 47300
341201.20.650یک متر مربع 59200
351201.20.660یک متر مربع 70400
361001.20.630یک متر مربع 34000
371001.20.640یک متر مربع 42930
381001.20.650یک متر مربع 53325
391001.20.660یک متر مربع 65200
401001.20.670یک متر مربع 75600
411001.20.675یک متر مربع 83700
421001.20.680یک متر مربع 89000
43801.20.650یک متر مربع 38475
44801.20.660یک متر مربع 45900
45801.20.670یک متر مربع 54675
46801.20.675یک متر مربع 60000
47801.20.680یک متر مربع 63720
48801.20.690یک متر مربع 71145
49801.20.6100یک متر مربع 78570
50801.20.630یک متر مربع 27675
51801.20.640یک متر مربع 31725
لینک های مفید