پشم سنگ تخته ایی
1 کارخانه 51 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۱:۲۷
ردیفنامدانسیته (kg/m3)طول(m)عرض(m)ضخامت(mm)واحدقیمت توماننمودارخرید
1501.260یک متر مربع تماس بگیرید
2801.2120یک متر مربع تماس بگیرید
31001.2120یک متر مربع تماس بگیرید
41201.2120یک متر مربع تماس بگیرید
51501.2120یک متر مربع تماس بگیرید
62001.260یک متر مربع تماس بگیرید
72001.270یک متر مربع تماس بگیرید
82001.275یک متر مربع تماس بگیرید
92001.280یک متر مربع تماس بگیرید
102001.290یک متر مربع تماس بگیرید
112001.2100یک متر مربع تماس بگیرید
12501.250یک متر مربع تماس بگیرید
131501.275یک متر مربع 115,200
141501.280یک متر مربع 123,000
151501.290یک متر مربع 138,600
161501.2100یک متر مربع 151,200
172001.230یک متر مربع تماس بگیرید
182001.240یک متر مربع تماس بگیرید
192001.250یک متر مربع تماس بگیرید
201201.290یک متر مربع 110,600
211201.2100یک متر مربع 121,500
221501.230یک متر مربع 45,400
231501.240یک متر مربع 61,500
241501.250یک متر مربع 76,900
251501.260یک متر مربع 91,800
261501.270یک متر مربع 107,500
271201.270یک متر مربع 85,700
281201.275یک متر مربع 92,000
291201.280یک متر مربع 99,000
301001.290یک متر مربع 105,200
311001.2100یک متر مربع 114,000
321201.230یک متر مربع 38,900
331201.240یک متر مربع 50,000
341201.250یک متر مربع 62,100
351201.260یک متر مربع 73,920
361001.230یک متر مربع 35,700
371001.240یک متر مربع 45,100
381001.250یک متر مربع 56,000
391001.260یک متر مربع 68,500
401001.270یک متر مربع 79,400
411001.275یک متر مربع 87,900
421001.280یک متر مربع 93,500
43801.250یک متر مربع 40,500
44801.260یک متر مربع 48,200
45801.270یک متر مربع 57,400
46801.275یک متر مربع 63,000
47801.280یک متر مربع 67,000
48801.290یک متر مربع 75,000
49801.2100یک متر مربع 82,500
50801.230یک متر مربع 29,100
51801.240یک متر مربع 33,400
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0