ناودانی سپهر ایرانیان
1 کارخانه 3 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزوزن(kg)آنالیزطول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
14*8*4سبکst376کیلوگرمکارخانه 12000
25*10*5سبکst376کیلوگرمکارخانه 12000
33*6*3سبکst376کیلوگرمکارخانه 12000
لینک های مفید