اسلب
1 کارخانه 15 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۱:۲۴
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
140شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
250شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
3100شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
4200شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
5100شیت0.60*1.60فولادمبارکهکارخانه تماس بگیرید
6200شیت0.60*1.60فولادمبارکهکارخانه تماس بگیرید
735شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
840شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
950شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
10100شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
11200شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
1235شیت0.60*1.60فولادمبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1335تا50شیت1.21فولادمبارکهکارخانه تماس بگیرید
1440شیت0.60*1.60فولادمبارکهکارخانه تماس بگیرید
1550شیت0.60*1.60فولادمبارکهکارخانه تماس بگیرید
لینک های مفید