تیرآهن صبح پارسیان
1 کارخانه 2 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزوزن هر شاخه (kg)تعداد شاخه در هر بستهکارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
11414032صبح پارسیانکارخانه تماس بگیرید
21414032صبح پارسیانکارخانه تماس بگیرید
لینک های مفید