کارخانه چهار پهلو
1 کارخانه 5 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۲:۴۲
ردیفنامابعاد (mm)کارخانهوزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
110*10نوردی تهران0.785بنگاه تهران 13800
211*11نوردی تهران0.95بنگاه تهران 13800
312*12نوردی تهران1.13بنگاه تهران 13800
413*13نوردی تهران1.327بنگاه تهران 13800
514*14نوردی تهران1.539بنگاه تهران 13800

لینک های مفید