میلگرد استیل 304
1 کارخانه 17 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۰:۰۵
ردیفنامسایزآنالیزحالتوزن(kg)قیمتنمودارخرید
160304L6 متری132.5 90000
265304L6 متری155.5 90000
380304L6 متری180 90000
480304L6 متری235 90000
525304L6 متری23 90000
630304L6 متری33 90000
740304L6 متری59 90000
850304L6 متری92 90000
955304L6 متری111 90000
1010304L6 متری5.5 90000
1112304L6 متری7.5 90000
1214.5304L6 متری8.5 90000
1320304L6 متری15 90000
143304L6 متری0.5 90000
155304L6 متری1.5 90000
166304L6 متری2.5 90000
178304L6 متری4 90000
لینک های مفید