میلگرد استیل 304
1 کارخانه 17 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۰:۴۲
ردیفنامسایزآنالیزحالتوزن(kg)قیمتنمودارخرید
160304L6 متری132.5 80000
265304L6 متری155.5 80000
380304L6 متری180 80000
480304L6 متری235 80000
525304L6 متری23 80000
630304L6 متری33 80000
740304L6 متری59 80000
850304L6 متری92 80000
955304L6 متری111 80000
1010304L6 متری5.5 80000
1112304L6 متری7.5 80000
1214.5304L6 متری8.5 80000
1320304L6 متری15 80000
143304L6 متری0.5 80000
155304L6 متری1.5 80000
166304L6 متری2.5 80000
178304L6 متری4 80000

‌ لینک های مفید