میلگرد استیل 316
1 کارخانه 21 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۰:۰۴
ردیفنامسایزآنالیزحالتوزن(kg)قیمتنمودارخرید
190316L6 متری297.5 تماس بگیرید
2120316L6 متری529 تماس بگیرید
3130316L6 متری620 تماس بگیرید
465316L6 متری155.5 110000
570316L6 متری180 110000
680316L6 متری235 110000
785316L6 متری26.5 تماس بگیرید
840316L6 متری59 110000
945316L6 متری75 110000
1050316L6 متری92 110000
1155316L6 متری111 110000
1260316L6 متری132.5 110000
1316316L6 متری9.5 110000
1420316L6 متری15 110000
1525316L6 متری23 110000
1628316L6 متری29 110000
1730316L6 متری33 110000
1815316L6 متری8.5 110000
195316L6 متری0.5 110000
2010316L6 متری4 110000
2114316L6 متری7.5 110000

‌ لینک های مفید