میلگرد استیل 316
1 کارخانه 21 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۰:۰۴
ردیفنامسایزآنالیزحالتوزن(kg)قیمتنمودارخرید
190316L6 متری297.5 تماس بگیرید
2120316L6 متری529 تماس بگیرید
3130316L6 متری620 تماس بگیرید
465316L6 متری155.5 117000
570316L6 متری180 117000
680316L6 متری235 117000
785316L6 متری26.5 تماس بگیرید
840316L6 متری59 117000
945316L6 متری75 117000
1050316L6 متری92 117000
1155316L6 متری111 117000
1260316L6 متری132.5 117000
1316316L6 متری9.5 117000
1420316L6 متری15 117000
1525316L6 متری23 117000
1628316L6 متری29 117000
1730316L6 متری33 117000
1815316L6 متری8.5 117000
195316L6 متری0.5 117000
2010316L6 متری4 117000
2114316L6 متری7.5 117000
لینک های مفید