بست لوله
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۱:۳۲
ردیفنامکارخانهمحل بارگیریواحدقیمتنمودارخرید
1ایران بستبنگاه اصفهانعدد 31000
2ایران بستبنگاه اصفهانعدد 32000
3متفرقهبنگاه اصفهانعدد 23000
4متفرقهبنگاه اصفهانعدد 24000
5ایران بستبنگاه اصفهانعدد 41000
6متفرقهبنگاه اصفهانعدد 23000
لینک های مفید