بست لوله
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۲:۵۸
ردیفنامکارخانهمحل بارگیریواحدقیمتنمودارخرید
1ایران بستبنگاه اصفهانعدد 30000
2ایران بستبنگاه اصفهانعدد 31000
3متفرقهبنگاه اصفهانعدد 20500
4متفرقهبنگاه اصفهانعدد 21500
5ایران بستبنگاه اصفهانعدد 40000
6متفرقهبنگاه اصفهانعدد 21500

‌ لینک های مفید