بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۱۱:۴۱
  • خروجی اکسل
  • چاپ جدول قیمت
ردیف نام سطح مقطع(mm²) استاندارد ولتاژ اسمی عایق محل بارگیری واحد قیمت تومان بدون ارزش افزوده نمودار خرید
1
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 1.5*2
2*1.5 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
10,300
2
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 2.5*2
2*2.5 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
16,600
3
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 4*2
2*4 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
26,000
4
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 6*2
2*6 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
37,500
5
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 10*2
2*10 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
68,000
6
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 1.5*3
3*1.5 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
14,900
7
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 2.5*3
3*2.5 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
23,600
8
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 4*3
3*4 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
37,000
9
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 6*3
3*6 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
54,000
10
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 10*3
3*10 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
95,000
11
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 16*3
3*16 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
150,000
12
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 25*3
3*25 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
232,000
13
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 35*3
3*35 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
318,000
14
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 1.5*4
4*1.5 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
19,300
15
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 2.5*4
4*2.5 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
31,000
16
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 4*4
4*4 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
49,000
17
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 6*4
4*6 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
71,600
18
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 10*4
4*10 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
127,000
19
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 16*4
4*16 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
196,000
20
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 25*4
4*25 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
299,000
21
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 1.5*5
5*1.5 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
24,300
22
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 2.5*5
5*2.5 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
39,000
23
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 4*5
5*4 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
62,000
24
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 6*5
5*6 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
88,500
25
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 10*5
5*10 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
158,000
26
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 16*5
5*16 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
243,000
27
کابل مفتول نصب ثابت زمینی 25*5
5*25 ISIRI (607)10 300/5007 pvc بنگاه متر
بدون ارزش افزوده
366,000
لینک های مفید
تماس 03191009009 ( اصفهان)
تماس جستجو دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0