اتصالات تبدیل

اتصالات تبدیل

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "3/4 400 1600
2 درزدار "1 250 2300
3 درزدار "1/4 1 170 3150
4 درزدار "1/2 1 100 3800
5 درزدار "2 90 6000
6 درزدار "1/2 2 50 10000
7 درزدار "3 40 13000
8 درزدار "4 25 19000
9 درزدار "5 8 29000
10 درزدار "6 4 44000
11 مانیسمان "3/4 400 3000
12 مانیسمان "1 250 4500
13 مانیسمان "1/4 1 170 7000
14 مانیسمان "1/2 1 100 8000
15 مانیسمان "2 90 12500
16 مانیسمان "1/2 2 50 16000
17 مانیسمان "3 40 22000
18 مانیسمان "4 25 42000
19 مانیسمان "5 8 52000
20 مانیسمان "6 4 62000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تبدیل گازی

یکی از انواع اتصالات مورد استفاده در بخش لوله های گازی، اتصال تبدیل است. جنس تبدیل بر اساس مورد استفاده فلز یا پلیمر می باشد. تبدیل فلزی که اصطلاحا تبدیل جوشی یا تبدیل گازی نیز نامیده می شود یک سه راهی نامساوی است که دارای ویژگی ارتباط دهنده می باشد. بطور کلی تر تبدیل جوشی یک ارتباط نامساوی بر سر راه لوله های متصل به یکدیگر ایجاد می کند.

تبدیل گازی

تبدیل فلزی در دو نوع مانیسمان و درزدار تولید می گردد. تبدیل درزدار از اتصال دو سر یک ورق فولادی به یگدیگر تولید می شود. این اتصال با یک جوش الکترومغناطیسی ایجاد می گردد.

در روش مانیسمان طی عملیات نورد و کشش یک سوراخ با اندازه مورد نیاز و استاندارد در شمش با مقطع دایره ای ایجاد می گردد و لوله را ایجاد می کند. به همین خاطر این نوع از اتصالات ها هیچگونه درزی در ساختار خود ندارند و به اتصالات بدون درز نیز معروف هستند.

هیچ محصولی یافت نشد.