اتصالات تبدیل

اتصالات تبدیل

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "3/4 400 850
2 درزدار "1 250 1200
3 درزدار "1/4 1 170 1600
4 درزدار "1/2 1 100 2000
5 درزدار "2 90 3000
6 درزدار "1/2 2 50 5400
7 درزدار "3 40 6800
8 درزدار "4 25 9500
9 درزدار "5 8 15000
10 درزدار "6 4 22000
11 مانیسمان "3/4 400 2100
12 مانیسمان "1 250 2800
13 مانیسمان "1/4 1 170 3800
14 مانیسمان "1/2 1 100 4600
15 مانیسمان "2 90 6600
16 مانیسمان "1/2 2 50 9500
17 مانیسمان "3 40 15000
18 مانیسمان "4 25 24000
19 مانیسمان "5 8 35000
20 مانیسمان "6 4 45000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تبدیل گازی

یکی از انواع اتصالات مورد استفاده در بخش لوله های گازی، اتصال تبدیل است. جنس تبدیل بر اساس مورد استفاده فلز یا پلیمر می باشد. تبدیل فلزی که اصطلاحا تبدیل جوشی یا تبدیل گازی نیز نامیده می شود یک سه راهی نامساوی است که دارای ویژگی ارتباط دهنده می باشد. بطور کلی تر تبدیل جوشی یک ارتباط نامساوی بر سر راه لوله های متصل به یکدیگر ایجاد می کند.

تبدیل گازی

تبدیل فلزی در دو نوع مانیسمان و درزدار تولید می گردد. تبدیل درزدار از اتصال دو سر یک ورق فولادی به یگدیگر تولید می شود. این اتصال با یک جوش الکترومغناطیسی ایجاد می گردد.

در روش مانیسمان طی عملیات نورد و کشش یک سوراخ با اندازه مورد نیاز و استاندارد در شمش با مقطع دایره ای ایجاد می گردد و لوله را ایجاد می کند. به همین خاطر این نوع از اتصالات ها هیچگونه درزی در ساختار خود ندارند و به اتصالات بدون درز نیز معروف هستند.

هیچ محصولی یافت نشد.