ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 2890
2 نورد گرم 8قلابی 2990
3 نورد گرم 12 2995
4 نورد گرم 14،16 3030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.