ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 3580
2 نورد گرم 8قلابی تماس بگیرید
3 نورد گرم 12 3830
4 نورد گرم 14،16 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.