خرپا

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 5800
2 نورد گرم 8،10قلابی تماس بگیرید
3 نورد سرد 8،10جوشی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.