قیمت انواع رابیتس

قیمت رابیتس درب کارخانه

رابیتس به ورق های مشبک فولادی که از ورق گالوانیزه گرم تشکیل شده رابیتس یا اصطلاحا راویز گفته می شود. عمده دلیل استفاده از ورق گالوانیزه در تولید رابیتس افزایش مقاومت به خوردگی و عمر مفید آن می باشد. از رابیتس در صنعت ساختمان سازی جهت پیوستگی سطوح دیوارها و ایجاد بستر برای نصب تاسیسات برقی و روشنایی استفاده می گردد. استفاده از رابیتس در صنعت ساخت و ساز سبب پیوستگی عمومی دیوارها و سقف های کاذب گردیده و از ترک خوردگی و انفصال آن ها جلوگیری می نماید.

ردیف نام ستون چشمه وزن (گرم) عرض (cm) طول (cm) محل تحویل قیمت نمودار
2 رابیتس 9 3 280 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
1 رابیتس 9 3 300 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
5 رابیتس 13 3 500 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 650 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 رابیتس 13 2 740 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 رابیتس 13 3 900 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 رابیتس 9 3 360 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه 10700
4 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
18 رابیتس 9 3 430 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 13 3 460 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 11 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
26 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 11 3 590 60 240 کارخانه تماس بگیرید
34 رابیتس 13 3 520 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 11 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
36 رابیتس 13 2 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 9 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
21 رابیتس 9 3 650 60 240 کارخانه 16700
38 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
22 رابیتس 9 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
29 رابیتس 11 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 11 3 860 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
31 رابیتس 11 3 870 60 240 کارخانه تماس بگیرید
44 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه 17200
45 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه تماس بگیرید
23 رابیتس 9 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
47 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه تماس بگیرید
49 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه تماس بگیرید
53 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه تماس بگیرید
54 رابیتس 13 3 850 60 240 کارخانه تماس بگیرید
55 رابیتس 13 3 870 60 240 کارخانه تماس بگیرید
56 رابیتس 13 3 880 60 240 کارخانه تماس بگیرید
57 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه 18700
59 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
60 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه تماس بگیرید
61 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
62 رابیتس 13 3 950 60 240 کارخانه 19200
63 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه تماس بگیرید
64 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه تماس بگیرید
66 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه 20000
67 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه تماس بگیرید
68 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه 20700
71 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه تماس بگیرید
73 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
74 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه 21200
75 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه تماس بگیرید
76 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه تماس بگیرید
77 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
80 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
81 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1230 60 240 کارخانه تماس بگیرید
83 رابیتس 13 3 1240 60 240 کارخانه تماس بگیرید
84 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
86 رابیتس 13 3 1380 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تقسیم بندی انواع رابیتس

رابیتس در صنعت عموما به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود. در یک نام گذاری رابیتس ها براساس تعداد ستون شناخته می شوند به این صورت که یک برگ این محصول از تعداد مشخصی ستون تشکیل گردیده و بر همین اساس نیز نام گذاری می شود. در نام گذاری دیگری هر برگ رابیتس بسته به ضخامت ورق که برای ساخت آن استفاده می شود وزن مخصوص به خود را دارد.

براساس تعداد ستون رابیتس ها به سه دسته 9 و 11 و 13 ستون تقسیم بندی می شوند. رابیتس های دارای 9 ستون سبک وزن 650 گرم، 9 ستون نیمه سنگین وزن 780 گرم و 9 ستون سنگین دارای وزن 870 گرم می باشد. رابیتس 11 ستون سبک دارای وزن 830 گرم، 11 ستون نیمه سنگین به وزن 860 گرم و رابیتس 13 ستون سبک دارای وزن 860 گرم می باشد. لازم به ذکر است که نوع سنگین رابیتس به معنای بهتر بودن این محصول نبوده و باید با توجه به محل مورد استفاده قرار بگیرند. برای استفاده در سقف کاذب از نوع سبک رابیتس استفاده می گردد. در خصوص گچ کاری سقف و نمای ساختمان بهتر است از نوع 13 ستونی سنگین استفاده گردد. تعداد ستون های متفاوت رابیتس به دلیل کاربردهای مختلف آن بوده و در قیمت رابیتس تاثیرگذار نخواهد بود. قیمت رابیتس ارتباط مستقیمی با وزن و ضخامت آن داشته و تعداد ستون ها در تعیین قیمت دخیل نمی باشد.

کاربردهای رابیتس

از عمده کاربردهای رابیتس می توان به استفاده در سقف های کاذب، پوشاندن تیرآهن و آرماتور و بتن سیمانی، ترمیم ترک های ساختمانی و دکوراسیون و ساخت انواع حجم های سیمانی اشاره نمود. نکته حائز اهمیت در استفاده از این محصول این است که چنانچه فلزی باشد باید حتما از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه گرم استفاده گردد تا در مقابل رطوبت مقاومت کافی داشته باشد.

ضخامت رابیتس معمولا بین 0.4 تا 0.6 میلی متر است و برگ های آن براساس وزن، تعداد چشمه ها و ستون ها در بسته های 10 یا 20 تایی قرار می گیرد.

مزایا و معایب استفاده از رابیتس

  • سرعت مناسب اجرا
  • در دسترس بودن مصالح
  • طرح پذیری بالا
  • نیروی متخصص فراوان
  • وزن نسبتا زیاد
  • مصرف گچ بالا
  • سرعت اجرای پایین
  • محدودیت آب و هوا در اجرای لایه گچ

شما عزیزان می توانید جهت اطلاع از قیمت رابیتس و اطلاعات بیشتر در مورد خصوصیات فنی این محصول با مشاوران مرکزآهن از طریق شماره تلفن 03135155 تماس حاصل فرمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.