زانو جوشی فولادی

قیمت زانو جوشی فولادی 45 درجه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 300 1000
2 درزدار "3/4 200 1300
3 درزدار "1 150 2100
4 درزدار "1/4 1 100 3600
5 درزدار "1/2 1 70 4600
6 درزدار "2 50 7000
7 درزدار "1/2 2 25 11000
8 درزدار "3 15 15000
9 درزدار "4 12 28000
10 درزدار "5 8 45000
11 درزدار "6 4 58000
12 درزدار "8 1 130000
13 مانیسمان "1/2 300 تماس بگیرید
14 مانیسمان "3/4 200 تماس بگیرید
15 مانیسمان "1 150 تماس بگیرید
16 مانیسمان "1/4 1 100 تماس بگیرید
17 مانیسمان "1/2 1 70 تماس بگیرید
18 مانیسمان "2 50 تماس بگیرید
19 مانیسمان "1/2 2 25 تماس بگیرید
20 مانیسمان "3 15 تماس بگیرید
21 مانیسمان "4 12 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


زانو جوشی درزدار

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 300 1500
2 درزدار "3/4 200 2000
3 درزدار "1 150 3000
4 درزدار "1/4 1 100 4400
5 درزدار "1/2 1 70 5600
6 درزدار "2 50 9000
7 درزدار "1/2 2 25 14000
8 درزدار "3 15 20000
9 درزدار "4 12 40000
10 درزدار "5 8 60000
11 درزدار "6 4 92000
12 درزدار "8 1 200000
13 مانیسمان "1/2 300 2500
14 مانیسمان "3/4 200 5000
15 مانیسمان "1 150 6500
16 مانیسمان "1/4 1 100 10500
17 مانیسمان "1/2 1 70 12000
18 مانیسمان "2 50 21000
19 مانیسمان "1/2 2 25 33000
20 مانیسمان "3 15 50000
21 مانیسمان "4 12 75000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


معرفی انواع زانوی جوشی فولادی

زانو جوشی فولادی با داشتن ساختاری ساده یکی از انواع اتصالات با زمینه کاربرد فروان در صنایع است. این اتصال دهنده فولادی به عنوان ابزاری جهت تغییر مسیر جریان آنچه در انشعابات وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول در انواع مختلفی متناسب با کاربرد آن تهیه و تولید می گردد. قیمت زانو جوشی فولادی روزانه در مرکز آهن اعلام می گردد.

تفاوت زانوهای جوشی در زوایای ساختاری آنها است و در انواع 45 درجه، 90 درجه و 180 درجه ساخته می شوند.

زانوی 45 درجه برای تغییر مسیرجریان در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد و زانوی 90 درجه برای تغییر مسیر جریان به همراه تغییر شعاع آن کاربرد دارد. در مواردی که بخواهیم جریان ورودی در همان راستا و در جهت رفت برگشت داشته باشد از زانوی 180 درجه استفاده خواهیم نمود.

قیمت زانو جوشی

مواد اولیه تولید زانوها به دو شکل درزدار و مانیسمان هستند که در نوع درزدار دو سطح ورق فولاد توسط الکترود یا جریان قوی آمپر به شکل لب به لب ذوب شده و بهم جوش می خورند؛ اما در حالت مانیسمان از وسط شمش رول شده سوراخی ایجاد می شود. این استوانه تولیدی بدون درز بوده و برای تولید زانویی بدون درز از نوع مانیسمان مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.