زانو جوشی فولادی

قیمت زانو جوشی فولادی 45 درجه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 300 1200
2 درزدار "3/4 200 1700
3 درزدار "1 150 2300
4 درزدار "1/4 1 100 3750
5 درزدار "1/2 1 70 4950
6 درزدار "2 50 7400
7 درزدار "1/2 2 25 13700
8 درزدار "3 15 17700
9 درزدار "4 12 27900
10 مانیسمان "1/2 300 3900
11 مانیسمان "3/4 200 4550
12 مانیسمان "1 150 5950
13 مانیسمان "1/4 1 100 9100
14 مانیسمان "1/2 1 70 12500
15 مانیسمان "2 50 15700
16 مانیسمان "1/2 2 25 25800
17 مانیسمان "3 15 39200
18 مانیسمان "4 12 73700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


زانو جوشی درزدار

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 300 1200
2 درزدار "3/4 200 1700
3 درزدار "1 150 2300
4 درزدار "1/4 1 100 3750
5 درزدار "1/2 1 70 4950
6 درزدار "2 50 7400
7 درزدار "1/2 2 25 13700
8 درزدار "3 15 17700
9 درزدار "4 12 27900
10 مانیسمان "1/2 300 3900
11 مانیسمان "3/4 200 4550
12 مانیسمان "1 150 5950
13 مانیسمان "1/4 1 100 9100
14 مانیسمان "1/2 1 70 12500
15 مانیسمان "2 50 15700
16 مانیسمان "1/2 2 25 25800
17 مانیسمان "3 15 39200
18 مانیسمان "4 12 73700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


معرفی انواع زانوی جوشی فولادی

زانو جوشی فولادی با داشتن ساختاری ساده یکی از انواع اتصالات با زمینه کاربرد فروان در صنایع است. این اتصال دهنده فولادی به عنوان ابزاری جهت تغییر مسیر جریان آنچه در انشعابات وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول در انواع مختلفی متناسب با کاربرد آن تهیه و تولید می گردد. قیمت زانو جوشی فولادی روزانه در مرکز آهن اعلام می گردد.

تفاوت زانوهای جوشی در زوایای ساختاری آنها است و در انواع 45 درجه، 90 درجه و 180 درجه ساخته می شوند.

زانوی 45 درجه برای تغییر مسیرجریان در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد و زانوی 90 درجه برای تغییر مسیر جریان به همراه تغییر شعاع آن کاربرد دارد. در مواردی که بخواهیم جریان ورودی در همان راستا و در جهت رفت برگشت داشته باشد از زانوی 180 درجه استفاده خواهیم نمود.

قیمت زانو جوشی

مواد اولیه تولید زانوها به دو شکل درزدار و مانیسمان هستند که در نوع درزدار دو سطح ورق فولاد توسط الکترود یا جریان قوی آمپر به شکل لب به لب ذوب شده و بهم جوش می خورند؛ اما در حالت مانیسمان از وسط شمش رول شده سوراخی ایجاد می شود. این استوانه تولیدی بدون درز بوده و برای تولید زانویی بدون درز از نوع مانیسمان مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.