زانو جوشی فولادی

قیمت زانو جوشی فولادی 45 درجه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 300 1600
2 درزدار "3/4 200 2000
3 درزدار "1 150 3000
4 درزدار "1/4 1 100 5000
5 درزدار "1/2 1 70 6000
6 درزدار "2 50 9500
7 درزدار "1/2 2 25 15000
8 درزدار "3 15 21050
9 درزدار "4 12 43500
10 درزدار "5 8 55000
11 درزدار "6 4 83000
12 درزدار "8 1 180000
13 مانیسمان "1/2 300 تماس بگیرید
14 مانیسمان "3/4 200 تماس بگیرید
15 مانیسمان "1 150 تماس بگیرید
16 مانیسمان "1/4 1 100 تماس بگیرید
17 مانیسمان "1/2 1 70 تماس بگیرید
18 مانیسمان "2 50 تماس بگیرید
19 مانیسمان "1/2 2 25 تماس بگیرید
20 مانیسمان "3 15 تماس بگیرید
21 مانیسمان "4 12 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


زانو جوشی درزدار

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 300 2000
2 درزدار "3/4 200 2700
3 درزدار "1 150 4100
4 درزدار "1/4 1 100 6600
5 درزدار "1/2 1 70 8300
6 درزدار "2 50 13000
7 درزدار "1/2 2 25 20000
8 درزدار "3 15 29000
9 درزدار "4 12 58000
10 درزدار "5 8 80000
11 درزدار "6 4 125000
12 درزدار "8 1 260000
13 مانیسمان "1/2 300 4200
14 مانیسمان "3/4 200 6200
15 مانیسمان "1 150 9000
16 مانیسمان "1/4 1 100 16000
17 مانیسمان "1/2 1 70 18000
18 مانیسمان "2 50 30000
19 مانیسمان "1/2 2 25 50000
20 مانیسمان "3 15 65000
21 مانیسمان "4 12 100000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


معرفی انواع زانوی جوشی فولادی

زانو جوشی فولادی با داشتن ساختاری ساده یکی از انواع اتصالات با زمینه کاربرد فروان در صنایع است. این اتصال دهنده فولادی به عنوان ابزاری جهت تغییر مسیر جریان آنچه در انشعابات وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول در انواع مختلفی متناسب با کاربرد آن تهیه و تولید می گردد. قیمت زانو جوشی فولادی روزانه در مرکز آهن اعلام می گردد.

تفاوت زانوهای جوشی در زوایای ساختاری آنها است و در انواع 45 درجه، 90 درجه و 180 درجه ساخته می شوند.

زانوی 45 درجه برای تغییر مسیرجریان در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد و زانوی 90 درجه برای تغییر مسیر جریان به همراه تغییر شعاع آن کاربرد دارد. در مواردی که بخواهیم جریان ورودی در همان راستا و در جهت رفت برگشت داشته باشد از زانوی 180 درجه استفاده خواهیم نمود.

قیمت زانو جوشی

مواد اولیه تولید زانوها به دو شکل درزدار و مانیسمان هستند که در نوع درزدار دو سطح ورق فولاد توسط الکترود یا جریان قوی آمپر به شکل لب به لب ذوب شده و بهم جوش می خورند؛ اما در حالت مانیسمان از وسط شمش رول شده سوراخی ایجاد می شود. این استوانه تولیدی بدون درز بوده و برای تولید زانویی بدون درز از نوع مانیسمان مورد استفاده قرار می گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.