سه راهی گاز

سه راهی گاز

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار و مانیسمان "1/2 250 1880
2 درزدار و مانیسمان "3/4 160 2430
3 درزدار و مانیسمان "1/2*"3/4 160 تماس بگیرید
4 درزدار و مانیسمان "1 110 3450
5 درزدار و مانیسمان "1/2*"1 110 تماس بگیرید
6 درزدار و مانیسمان "3/4*"1 110 تماس بگیرید
7 درزدار و مانیسمان "1/4 1 75 5430
8 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/4 1 75 تماس بگیرید
9 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/4 1 75 تماس بگیرید
10 درزدار و مانیسمان "1*"1/4 1 75 تماس بگیرید
11 درزدار و مانیسمان "1/2 1 45 6650
12 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/2 1 45 تماس بگیرید
13 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/2 1 45 تماس بگیرید
14 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 1 45 تماس بگیرید
15 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 1 45 تماس بگیرید
16 درزدار و مانیسمان "2 40 10280
17 درزدار و مانیسمان "1/2*"2 40 تماس بگیرید
18 درزدار و مانیسمان "3/4*"2 40 تماس بگیرید
19 درزدار و مانیسمان "1*"2 40 تماس بگیرید
20 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"2 40 تماس بگیرید
21 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"2 40 تماس بگیرید
22 درزدار و مانیسمان "1/2 2 20 15700
23 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/2 2 20 تماس بگیرید
24 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/2 2 20 تماس بگیرید
25 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 2 20 تماس بگیرید
26 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 2 20 تماس بگیرید
27 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"1/2 2 20 تماس بگیرید
28 درزدار و مانیسمان "2*"1/2 2 20 تماس بگیرید
29 درزدار و مانیسمان "3 15 21700
30 درزدار و مانیسمان "1/2*"3 15 تماس بگیرید
31 درزدار و مانیسمان "3/4*"3 15 تماس بگیرید
32 درزدار و مانیسمان "1*"3 15 تماس بگیرید
33 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"3 15 تماس بگیرید
34 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"3 15 تماس بگیرید
35 درزدار و مانیسمان "2*"3 15 تماس بگیرید
36 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"3 15 تماس بگیرید
37 درزدار و مانیسمان "4 10 35500
38 درزدار و مانیسمان "1/2*"4 10 تماس بگیرید
39 درزدار و مانیسمان "3/4*"4 10 تماس بگیرید
40 درزدار و مانیسمان "1*"4 10 تماس بگیرید
41 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"4 10 تماس بگیرید
42 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"4 10 تماس بگیرید
43 درزدار و مانیسمان *2*"4 10 تماس بگیرید
44 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"4 10 تماس بگیرید
45 درزدار و مانیسمان "3*"4 10 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سه راهی لوله

جهت اتصال لوله های ورودی و خروجی به یکدیگر از اتصالی با نام سه راهی استفاده می گردد. سه راهی های مورد استفاده در انتقال گاز از نوع فلزی هستند. سه راهی فلزی موجود در بازار به دور روش درزدار و مانیسمان تولید می گردند.

سه راهی بعنوان یک انشعاب دهنده نیز شناخته می شود که قادر است جریان گاز ورودی را به دو خروجی متفاوت ارسال نماید. از اینرو بعنوان تقسیم کننده جریان ورودی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

سه راهی گاز

تولید سه راهی گازی با هر دو روش نورد صورت می پذیرد. در تولید سه راهی به روش نورد سرد از قالب خاص استفاده می گردد. در ساخت سه راهی با روش نورد گرم، لوله ها با قطعات دلخواه برش داده شده و در کوره حرارت میبینند سپس با عبور دادن ساچمه و زنجیر فولادی به اندازه دلخواه تبدیل می شوند. این روش به لحاظ اقتصادی به صرفه تر می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.