**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت سیم زیگزاگ

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم تسمه 1.5 کلاف 13500
2 سیم تسمه 2.5 کلاف 13500
3 زیگزاگ 5 شاخه 13350
4 حرارتی 5 کلاف 13000
5 سیم فابریک 1.5 کلاف 14000
6 سیم فابریک 2.5 کلاف 14000
7 سیم آرماتور 3 کلاف 13500
8 سیم آرماتور 4 کلاف 13500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.