قوطی ستونی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
2 ستونی 2.6 6 متری و 12 متری 125 اصفهان/کارخانه 12100
1 ستونی 2.7 6 متری و 12 متری 130 اصفهان/کارخانه 12100
3 ستونی 2.8 6 متری و 12 متری 140 اصفهان/کارخانه 12100
4 ستونی 3 6 متری و 12 متری 148 اصفهان/کارخانه 12100
5 ستونی 3.5 6 متری و 12 متری 175 اصفهان/کارخانه 12100
6 ستونی 3.8 6 متری و 12 متری 188 اصفهان/کارخانه 12100
7 ستونی 4 6 متری و 12 متری 200 اصفهان/کارخانه 12100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.