لیست قیمت سیم گالوانیزه مرکزآهن

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت قیمت نمودار
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف 4360
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف 4360
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف 3460
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف 3410
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف 3410
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف 3410
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف 3460
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف 4820
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف 4460
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف 3460
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.