لیست قیمت سیم گالوانیزه مرکزآهن

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

انواع سیم گالوانیزه موجود در مرکزآهن


ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه اصفهان 10000
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف کارخانه اصفهان 10000
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 8000
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان 8000
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 7950
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 7950
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 7950
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 8000
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
17 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه تهران 9800
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران 7900
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران 7900
20 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه تهران 7900
21 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه تهران 7850
22 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه تهران 7850
23 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه تهران 7850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.