قیمت فنس
1 کارخانه 34 محصول حذف فیلترها
قیمت فنس

قیمت فنس

بیشترین کاربرد فنس حصاری که اصطلاحا فنس باغی نیز نامیده می شود برای حصار کشی در اطراف باغ و محافظت از آن استفاده می گردد. پیش از این، ایجاد حصار در محدوده های باغی توسط گیاهان خاردار یا شاخه های خشک، سنگ و ... انجام می شد. با استفاه از مصالح ساختمانی نیز می توان این نوع مراقبت را انجام داد. اما قیمت فنس باغی نسبت به مصالح ساختمانی ارزان تر و میزان ماندگاری و مقاومت و محافظت آن نسبت به گیاهان خاردار بیشتر است. از این رو عده زیادی از افراد استفاده از این روش را از هر لحاظ مقرون به صرفه می دانند.

فنس حصاری

توری حصاری
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۱:۲۰
ردیفناممفتول(mm)چشمه(cm)عرص(m)طول(m)حالتمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
146*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
22.76*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
336*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
42.56*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
535*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
645*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
72.26*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18300
82.46*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
92.54*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
102.74*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
1134*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
1244*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
132.45*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
142.55*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
152.75*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 18200
162.56*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
172.76*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
1836*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
1946*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
202.24*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
212.44*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
222.55*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
232.75*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
2435*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
2545*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
262.26*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
272.46*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
282.54*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
292.74*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
3034*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
3144*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
322.45*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 18300
332.24*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
342.44*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
اشتراک گذاری
لینک های مفید