همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

قیمت توری مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 5600
2 مش 6ساده 15*15 5600
3 مش 6ساده 20*20 5600
4 مش 6ساده 25*25 5600
5 مش 6ساده 30*30 5600
6 مش 8ساده 10*10 5700
7 مش 8ساده 15*15 5700
8 مش 8ساده 20*20 5700
9 مش 8ساده 25*25 5700
10 مش 8ساده 30*30 5700
11 مش 8آجدار 10*10 4850
12 مش 8آجدار 15*15 4850
13 مش 8آجدار 20*20 4850
14 مش 8آجدار 25*25 4850
15 مش 8آجدار 30*30 4850
16 مش 10آجدار 10*10 4750
17 مش 10آجدار 15*15 4750
18 مش 10آجدار 20*20 4750
19 مش 10آجدار 25*25 4750
20 مش 10آجدار 30*30 4750
21 مش 12آجدار 10*10 4950
22 مش 12آجدار 15*15 4950
23 مش 12آجدار 20*20 4950
24 مش 12آجدار 25*25 4950
25 مش 12آجدار 30*30 4950
26 مش 14آجدار 10*10 5050
27 مش 14آجدار 15*15 5050
28 مش 14آجدار 20*20 5050
29 مش 14آجدار 25*25 5050
30 مش 14آجدار 30*30 5050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.