همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 6030
2 مش 6ساده 15*15 6030
3 مش 6ساده 20*20 6030
4 مش 6ساده 25*25 6030
5 مش 6ساده 30*30 6030
6 مش 8ساده 10*10 6030
7 مش 8ساده 15*15 6030
8 مش 8ساده 20*20 6030
9 مش 8ساده 25*25 6030
10 مش 8ساده 30*30 6030
11 مش 8آجدار 10*10 5420
12 مش 8آجدار 15*15 5420
13 مش 8آجدار 20*20 5420
14 مش 8آجدار 25*25 5420
15 مش 8آجدار 30*30 5420
16 مش 10آجدار 10*10 5230
17 مش 10آجدار 15*15 5230
18 مش 10آجدار 20*20 5230
19 مش 10آجدار 25*25 5230
20 مش 10آجدار 30*30 5230
21 مش 12آجدار 10*10 تماس بگیرید
22 مش 12آجدار 15*15 تماس بگیرید
23 مش 12آجدار 20*20 تماس بگیرید
24 مش 12آجدار 25*25 تماس بگیرید
25 مش 12آجدار 30*30 تماس بگیرید
26 مش 14آجدار 10*10 تماس بگیرید
27 مش 14آجدار 15*15 تماس بگیرید
28 مش 14آجدار 20*20 تماس بگیرید
29 مش 14آجدار 25*25 تماس بگیرید
30 مش 14آجدار 30*30 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.