قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9100
2 2 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9400
3 3 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 4 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 3 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9650
8 4 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9650
9 5 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9630
10 6 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9630
11 8 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9630
12 10 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9630
13 12 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9630
14 15 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان 9630
15 2 شیت عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
16 2 شیت عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
17 1.8 رول ST37 عرض 1219 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
18 6 رول ST37 عرض مختلف فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
19 5 رول ST37 عرض 1/45 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
20 10 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 4 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 4.8 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 2.5 شیت 1*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
25 3 شیت 1.25*2.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
26 3 شیت 1*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
27 4 شیت 1.25*2.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
28 4 شیت 1*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
29 6 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
30 8 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
31 10 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
32 12 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
33 15 شیت 6*1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول ST37 عرض مختلف فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق فابریک st52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 6 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 8 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 10 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 12 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
5 15 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 6 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
7 8 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه 7700
8 10 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
9 12 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه تماس بگیرید
10 15 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه اصفهان انبار ساوه 7600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ها و تعرفه های ورق سیاه فولاد مبارکه در هفته گذشته

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ، ورق  st 37 با ضخامت 2 و عرض 1.25 در حدود  55 تومان در هرکیلو طی هفته کاهش داشته است و برای محموله های ماه  دی قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه  به 2755 تومان  در هر کیلو رسیده است. دلیل اصلی کاهش قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه ،افت فروش است، در حالی که تضعیف تقاضا در بازار داخلی محسوس می باشد. به گفته خبرگزاری ها چندین قرارداد برای تقریباً 25 هزار تن ورق سیاه در این هفته و در محموله های ماه دی با قیمت 2755 تومان درهرکیلوانجام شده است.

پیشنهادات قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه از سوی عرضه کنندگان در حدود 2755 تومان در هر کیلو بوده است، که برای محموله های ماه دی 55  تومان در هر کیلوکاهش یافته است. با توجه به بازار داخلی، خریداران به طور فعال، به ورق سیاه فولاد مبارکه با قیمت رقابتی تر در مقایسه با سایر تامین کنندگان، علاقه مند هستند. گفته می شود که در این هفته 30,000 تن محموله کوچک ورق سیاه با قیمت  2755 تومان در هرکیلو برای ماه دی عرضه شده است ، اما زمان انتشار این خبر تأیید نشده است.

محصولات ارائه شده ورق سیاه کارخانه فولاد مبارکه برای ورق سیاه st 37 با ضخامت 2 و عرض 1.25 جهت ارائه درانبار اصفهان با قیمت 2755 تومان به ازا ی هر کیلو محاسبه شد. این در حالی است که قیمت ورق st 37 ضخامت 2 عرض 1 با قیمت 2760 تومان درهر کیلو محاسبه گردید ازاین رو قیمت برای ورق  st 37 با  ضخامت 3 با قیمت 2755 تومان به ازای هر کیلو بفروش رسید . دراین میان ورق سیاه فولا مبارکه st 37  با ضخامت 4 و عرض 1.5 جهت عرضه در اصفهان با قیمت 2935 تومان به ازا ی هرکیلو معامله شد. در این معاملات ورق سیاه فولاد مبارکه st 37  با ضخامت 5 با عرض 1.5 با قیمت 2560 تومان به ازای هر کیلو معامله گردید. قیمت ورق سیاه فولاد مبار که st 37  با ضخامت 8 و 10 و 12 با عرض 1.5 با قیمت 2445 تومان به ازا ی هر کیلو در اصفهان بوده است .

هیچ محصولی یافت نشد.