قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

اطلاع از آخرین قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
2 0.34 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
3 0.38 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
4 0.38 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
5 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
6 0.43 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
7 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
8 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
9 0.48 رول 1000 روی اندود 14200
10 0.48 رول 1250 روی اندود 14200
11 0.58 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
12 0.58 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
13 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
14 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
15 0.7 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
16 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
17 0.8 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
18 0.9 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
19 1 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
20 1.25 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.