قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

اطلاع از آخرین قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود 12600
2 0.34 رول 1000 روی اندود 11600
3 0.38 رول 1000 روی اندود 10600
4 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
5 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
6 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
7 0.48 رول 1250 روی اندود 8700
8 0.48 رول 1000 روی اندود 9000
9 0.58 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
10 0.58 رول 1000 روی اندود 8400
11 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
12 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
13 0.7 رول 1000 روی اندود 8100
14 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
15 0.88 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.98 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
17 0.98 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.