قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

اطلاع از آخرین قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود 13000
2 0.34 رول 1000 روی اندود 12000
3 0.38 رول 1000 روی اندود 10700
4 0.38 رول 1250 روی اندود 10700
5 0.43 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
6 0.45 رول 1250 روی اندود 9700
7 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
8 0.48 رول 1000 روی اندود 9600
9 0.48 رول 1250 روی اندود 9600
10 0.58 رول 1000 روی اندود 9300
11 0.58 رول 1250 روی اندود 9300
12 0.68 رول 1250 روی اندود 8500
13 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
14 0.7 رول 1000 روی اندود 8500
15 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.8 رول 1000 روی اندود 8500
17 0.9 رول 1000 روی اندود 8500
18 1 رول 1000 روی اندود 8500
19 1.25 رول 1000 روی اندود 8500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.