قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

اطلاع از آخرین قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.3 رول 1000 روی اندود 11400
2 0.34 رول 1000 روی اندود 10800
3 0.38 رول 1000 روی اندود 9800
4 0.38 رول 1250 روی اندود 9800
5 0.43 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
6 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
7 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
8 0.48 رول 1000 روی اندود 8200
9 0.48 رول 1250 روی اندود 8200
10 0.58 رول 1000 روی اندود 8100
11 0.58 رول 1250 روی اندود 7980
12 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
13 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
14 0.7 رول 1000 روی اندود 7130
15 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.8 رول 1000 روی اندود 7130
17 0.9 رول 1000 روی اندود 7130
18 1 رول 1000 روی اندود 7130
19 1.25 رول 1000 روی اندود 7130
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.