قیمت روز لوله مانیسمان رده 40

مشخصات فنی لوله مانیسمان

انواع متنوعی از لوله ها اغلب با هدف انتقال مایعات در بازار محصولات فولادی یافت می شوند که از میان آنان به وفور نام لوله مانیسمان به گوش می خورد. این قبیل لوله ها به نام لوله بدون درز نیز شناخته می شوند. این محصولات در مقابل لوله های درزدار قرار دارند و همان طور که از نامشان پیداست لوله هایی بدون درز هستند و در تولید آن ها شیوه های جوشکاری هیچ جایگاهی ندارند. تفاوت دیگر این دو دسته از لوله ها، ماده اولیه ای است که خطوط تولید را تغذیه می کند چرا که محصول درزدار از ماده اولیه ورق و سپس فورمینگ و جوش تولید می گردد اما محصول بدون درز تماما از شمش فولادی بوده که تحت حرارت قرار گرفته، کشیده شده و از فشار غلطک ها شکل گرفته است. با توجه به تفاوت شیوه تولید، لوله مانیسمان دارای ویژگی هایی است از جمله:
• یکنواختی محصول
• کیفیت مطلوب
• استحکام بالا
• مقاومت فشاری بالا
• قابلیت عدم جوش پذیری

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6974
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 6974
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 6920
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6920
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6920
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 6920
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6843
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6843
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6788
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6788
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6788
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6788
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6162
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6162
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6129
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6129
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6129
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6129
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6129
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6129
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6129
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل نوع ورق وزن (کیلوگرم) طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد اهواز 16 6 6310
2 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5 6 6350
3 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5 6 6160
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 10250
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 10250
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 10200
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 10200
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 10200
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 10200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 10090
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 10070
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 10070
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 5450
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 5450
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 5450
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 5450
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 5450
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 5450
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 5450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6500
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6500
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6800
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 6800
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 6750
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6750
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6750
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 6750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6330
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 6330
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 6310
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 6310
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6310
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 6310
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 6310
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 6310
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 6310
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 10 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9200
2 لوله مبلی 12 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9200
3 لوله مبلی 13 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9150
4 لوله مبلی 15 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9150
5 لوله مبلی 16 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9150
6 لوله مبلی 18-60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 8150
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 61900
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 61900
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 61900
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 61900
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 61900
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 61900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیوه تولید لوله بدون درز
این دسته از لوله ها اصولا از طریق شیوه نورد گرم فولاد و کشش به مرحله تولید می رسند. البته در فرایند تولید می توان از مقاطع مربع شکل نیز بهره جست ولی این تکنیک هزینه های ناشی از تولید را برای فولادساز افزایش می دهد. برای اولین بار یک شخص آلمانی توسط این شیوه لوله های بدون درز را به مرحله اجرا رسانید و بر همین اساس این گونه نام گذاری شده اند. تولید این لوله ها شامل 15 مرحله عملیاتی می باشد:
1. ابتدا شمش های فولادی که به عنوان ماده اولیه برای تولید محصول مذکور در نظر گرفته شده اند با توجه به ابعاد نهایی و مورد نظر محصول، از خطوط برش عبور داده می شوند.
2. در مرحله بعدی شمش فولادی تحت حرارت قرار گرفته و اصطلاحا گرما می بیند.
3. در فاز سوم ماده اولیه باید سوراخ گردد.
4. محصول بعد از سوراخ شدن به خط بعدی منتقل شده مجددا تحت حرارت قرار می گیرد.
5. در فاز بعدی سمبه های بزرگ از میان شمش ها عبور داده می شوند.
6. تابگیری لوله ها انجام می گیرد تا محصول نهایی کیفیت مطلوبی داشته باشد.
7. سمبه از میان فولاد خارج می گردد.
8. فورمینگ و شکل دهی لوله آغاز شده لبه های تیز آن مدور می شوند.
9. این مرحله فاز کششی قرار دارد و مهم ترین گام در تولید لوله مانیسمان به شمار می رود.
10. پروسه عملیاتی خنک کاری آغاز می شود.
11. فاز برش بر اساس ابعاد دلخواه صورت می گیرد. اصولا در اندازه های شش متری برش داده می شوند.
12. فرایند کنترل کیفی پیاده سازی می شود این مرحله سیستماتیک است و محصولات فاقد کیفیت به انبار ضایعات عودت داده می شوند.
13. دستگاهی مجددا ابتها و انتهای لوله را بررسی می نماید.
14. به منظور ممانعت از زنگ زگی محصولات و بنابر درخواست خریدار سطح محصول پولیش می شود.
15. محصولات تولیدی با تسمه های فولادی بسته بندی و برای فروش آماده می شوند.

آشنایی با کاربردهای لوله های مانیسمان
محصولات نام برده اصولا در موارد متعددی مورد استفاده قرار می گیرند بر همین اساس در بازار محبوب واقع شده اند تولید آن ها نیز با تبعیت از استانداردهای بین المللی صورت می گیرد که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت.
• ASTM A
• ASTM 106
• IPSM
• API 5 L

لوله مانیسمان اصفهان
این دسته از محصولات اصولا در تاسیسات، پتروشیمی، صنایع، انتقال گاز شهری و… مورد استفاده قرار می گیرند. باتوجه به ضخامت محصولات تولید شده به منظور کاربردهای فنی مناسب تر هستند. از آن جایی که هزینه تولید لوله بدون درز در ابعاد بزرگ پیچیده و هزینه بر است ترجیح داده می شود لوله های بزرگ را به شیوه درزدار تولید نمایند اما با پیشرفت تکنولوژی و روش های نوین در صنعت فولادسازی، سهولت ساخت لوله های بزرگ مانیسمان نیز دور از انتظار نیست. آمریکا اولین کشوری است که تا به امروز توانسته لوله های عظیم مانیسمان بدون درز با قطر 24 INCH را تولید روانه بازار نماید.

نمایش 1 نتیحه