لوله صنعتی گوشتدار چیست؟
لوله های صنعتی گوشتدار نوعی لوله فولادی بسیار ضخیم می باشند. بیشترین مصارف لوله گوشتدار صنعتی بدلیل ضخامت بسیار بالای این محصول در صنعت از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد همچنین از آن برای انتقال نفت، گاز و مایعات استفاده می کنند. از دیگر مزایای این محصول می توان به مقاومت بسیار بالای آن در برابر خورندگی، زنگ زدگی، فشار و … اشاره کرد از همین رو لوله ایی مناسب برای استفاده در محیط هایی با شرایط آب و هوایی سخت می باشد.
کارخانجات تولید لوله گوشتدار صنعتی
از جمله کارخانجات تولید کننده می توان به کارخانه لوله سپنتا، لوله سازی کالوپ اهواز، لوله سمنان و لوله سپاهان اشاره کرد.

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 18440
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 18440
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 18385
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 18385
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 18385
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 18385
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 16915
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 16915
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 16859
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 16859
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 16859
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 16859
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 17520
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 17520
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 17020
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 17020
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 17020
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 17020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 18320
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 18320
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 18270
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 18270
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 18270
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 18270
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 17050
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 17050
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 17050
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 17050
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 17050
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 17050
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 17050
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 17050
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 17050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 16000
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 16000
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 16000
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 16000
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 16000
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 16000
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 16000
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 16000
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 16000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل نوع ورق وزن (کیلوگرم) طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد اهواز 16 6 16850
2 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5 6 17050
3 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5 6 16000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 22900
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 22900
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 22900
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 22900
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 22900
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 22900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 22900
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 22900
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 22900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 14500
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 14500
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 14500
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 14500
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 14500
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 14500
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 14500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 70-80 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 22040
2 لوله مبلی 90-200 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 22040
3 لوله مبلی 50 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 22040
4 لوله مبلی 60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 22040
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 84000
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 84000
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 84000
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 84000
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 84000
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 84000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.