کارنامه تحلیل آهن آلات ایران در نیمه نخست سال ۹۶

1 ماه پیش1163بازدید0دیدگاه0امتیاز (0 رای)
کارنامه تحلیل آهن آلات ایران در نیمه نخست سال ۹۶

انجمن تولید کنندگان آهن ایران

آمارهای انجمن تولیدکنندگان آهن آلات ایران در 6 ماهه نخست امسال منتشر شد و براساس گزارش این تشکل صنفی تولید آهن آلات میانی و محصولات آهن آلات در نیمه نخست امسال به ترتیب 14 درصد و 11 درصد رشد داشته است.

افزایش ۷۰۰ هزارتنی تولید آهن آلات در ۶ ماه

به گزارش مرکزآهن ، تولید آهن آلات میانی تا پایان شهریور ماه ۱۰ میلیون و ۴۴۲ هزار تن گزارش شده درحالی که در مدت مشابه سال قبل ۹ میلیون و ۱۴۷ هزار تن بود. از این میزان ۵ میلیون و ۵۶۳ هزار تن ورق و ۴ میلیون و ۸۷۹ هزار تن رول ورق بوده است که نشان می دهد در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۷۰۰ هزار تن آهن آلات و حدود ۵۰۰ هزارتن هم ورق بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تولید شده است.

رشد تولید در همه محصولات آهن آلات به جز میلگرد و تیرآهن

تولید آهن آلات نیز در مدت مذکور ۹ میلیون و ۶۸7 هزار تن گزارش شده درحالی که در ۶ ماهه پارسال ۸ میلیون و ۷25 هزار تن بود.بیشترین حجم تولیدات آهن آلات در نیمه نخست سال جاری مربوط به ورق رنگی با تولید ۳ میلیون و ۷۶5 هزار تن بوده و بعد از آن میلگرد با تولید ۳ میلیون و ۷5 هزار تن قرار داشت که در تولید ورق رنگی رشد ۷ درصد و در میلگرد افت 3 درصد به چشم خورد. تولید ورق گالوانیزه نیز در این مدت یک میلیون و ۱۹7 هزار تن و ورق پوشش دار ۷۷9 هزار تن بود.تولید آهن هم در نیمه نخست امسال 10785 تن گزارش شده که درمقایسه با ۸ میلیون و ۹۰7 هزار تن ۶ ماهه نخست پارسال۲0 درصد رشد داشته است.

براساس گزارش مرکزآهن در نیمه نخست سال ۹۶تولید همه آهن آلات به جز میلگرد و تیرآهن افزایش داشته که نشان می دهد رکود در بخش مربوط به مسکن و ساخت و ساز همچنان باعث کاهش تولید در ساختمان شده است.

خرید نبشی و ناودانی

صادرات در آهن آلات همچنان منفی است

بررسی آمارهای انجمن آهن آلات نشان می دهد صادرات در بخش  آهن همچنان منفی است و در ۶ ماهه اول سال جاری ۵۸ درصد افت داشته که البته دلیل عمده آن کاهش شدید صادرات ورق های رنگی و گالوانیزه بوده است. صادرات آهن آلات درمجموع در مدت مذکور ۵۷7 هزار تن بوده درحالی که در مدت مشابه سال قبل یک میلیون و ۲۰4 هزار تن بود.

بیشترین کاهش صادرات در این زمان را در بخش گالوانیزه با ۹7 درصد افت شاهد بودیم و سپس ورق رنگی بالای 4 میلی متر با افت ۸2 درصد قرار داشت. همچنین در بخش ورق رنگی زیر 4 میلی متر نیز کاهش41درصدی صادرات به چشم می خورد.

صادرات آهن سبک ۵ برابر شد!

در نیمه نخست سال جاری جهش صادرات آهن آلات متوسط شکل گرفت به طوری که شاهد رشد87 درصدی آن بودیم. درمجموع در این مدت  3میلیون و ۱۹1 هزار تن آهن متوسط صادر شد که یک میلیون و ۶۰8 هزار تن مربوط به ورق و یک میلیون و ۵۸2 هزار تن متعلق به شمش بوده است.

رشد صادرات شمش آهن آلات ۳8 درصد و ورق ۱۸6 درصد بود. در ۶ ماهه اول پارسال هم یک میلیون و ۱۵2 هزار تن شمش آهن و ۵۶5 هزار تن ورق صادر شده بود.

اما نکته جالب توجه دیگر در آمارهای نیمه نخست صنعت آهن کشور، رشد ۴۱6 درصدی صادرات آهن آلات سبک نسبت به مدت مشابه سال قبل است. صادرات آهن سبک در نیمه اول امسال ۴۰8 هزار تن بوده در حالی که در نیمه اول سال قبل ۷8 هزار تن گزارش شده است!

افت واردات آهن آلات همچنان ادامه دارد

بررسی های آماری نیمه اول سال جاری نشان می دهد روند واردات آهن آلات میانی و آهن همچنان کاهشی است و در این مدت افت واردات آهن آلات ۳2 درصد و آهن آلات میانی 90 درصد بوده است. درمجموع در ۶ ماهه اول امسال یک میلیون و ۲6 هزار تن آهن وارد کشور شده که بیشترین سهم آنرا ورق رنگی زیر ۳ میلی متر با ۳۲۷ هزار تن و ورق گالوانیزه با ۳۱6 هزار تن شامل می شود. در این مدت همچنین ۱4 هزار تن آهن آلات میانی از خارج از کشور تامین شده است.

مصرف ظاهری ورق های رنگی افزایشی است

انجمن آهن آلات در گزارش ۶ ماهه اول امسال خود اعلام کرده مصرف محصولات آهن در کشور رو به افزایش بود و رشد ۱4 درصدی را به ثبت رسانده است. گفتنی است مصرف ظاهری آهن در این مدت ۱۰ میلیون و ۱۳5 هزار تن بود درحالی که در مدت مشابه سال پیش کمی بیشتر از ۹ میلیون تن بود. مصرف ظاهری در انواع ورق رنگی افزایشی بوده اما همچنان به علت رکود در فعالیت های ساختمانی، مصرف تیرآهن و میلگرد کاهش داشته است.

علی رغم افزایش مصرف در انواع ورق رنگی، افت مصرف ظاهری آهن میانی به چشم می خورد. آهن آلات میانی در نیمه اول در کل ۷ میلیون و ۲۶6 هزار تن مصرف شد که 5 درصد پایین تر از مدت پارسال است.در این بین مصرف آهن آلات سبک هم کاهشی بوده و درحالی که ۱۱ میلیون و ۳20 هزار تن در نیمه اول سال قبل بود، امسال به ۱۰ میلیون و ۳۷9 هزار تن رسید.

ترکیب سبد آهن ایران در نیمه نخست سال ۹۶

سهم ورق رنگی از کل تولید آهن در نیمه نخست امسال چشم گیر بود و ۳۸.۸7 درصد از کل تولید را شامل شد. میلگرد در تولیدات آهن سهم ۳۱.۷4 درصدی از کل تولید داشت و بعد از آن ورق گالوانیزه با ۱۲.۳5 درصد، ورق رنگی با ۸.۰4 درصد و تیرآهن با ۴.۷6 درصد قرار داشت.

سهم آهن میانی در صادرات آهن کشور ۸۴.۷۱ درصد بود و بعد از آن میلگرد با ۷.۳۸ درصد و ورق با ۴.۱۴ درصد و تیرآهن با ۲.۲۸ درصد قرار داشت.

بیشترین سهم واردات نیز مربوط به ورق رنگی با ۴۲.۶8 درصد بود و سپس ورق گالوانیزه با ۳۰.۳5 درصد و ورق پوششدار با ۱۶.۲9 درصد بیشترین حجم از واردات آهن آلات  کشور را داشتند.

سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
بارگذاری مجدد