1/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیش بینی ثبات قیمت پروفیل بازار داخلی

پیش بینی می شود که قیمت پروفیل در بازار داخلی کشور در سه ماهه پاییز افزایش یافته است. در حاضر، کارخانجات داخلی تصمیم گرفته اند که قیمت پروفیل پیشنهادی خود را افزایش دهند. ارزیابی خبرگزاری از قیمت پروفیل2950 تومان در بازار داخلی به ازای هر کیلو بوده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان 2960 تومان به ازای هرکیلو بوده است. ان ارزیابی ها براساس قیمت های کارآمد و قیمت های شنیده شده در بازار بوده است که به میزان 2950 تومان به ازای هرکیلو شنیده شده بود. به نظر می رسد که کارخانجات تصمیم دارند قیمت پروفیل تولیدی خود را به میزان  30 تومان به ازای هرکیلو افزایش دهند ولی بیشترین میزان افزایش قابل قبول به میزان 20 تومان به ازای هر کیلو می باشد. این افزایش قیمت پروفیل به علت کاهش میزان تقاضا بوده است و علت دیگر نیز رقابت با بازارهای وارداتی می باشد.

هم چنین این واقعیت وجود دارد که مسافت حمل کالا برای واردات این محصولات زیاد بوده و برای خریداران خرید از بازار داخلی به صرفه تر می باشد. منابع واردات پروفیل به اهواز در حال حاضر اندک می باشد چراکه در حال حاضر این محصول تنها با تعرفه ای به میزان2950 تومان به ازای هر کیلو برای این محصول تنظیم کرده است و میزان واردات کاهش یافته است. بنابراین قیمت پروفیل نیز به علت افزایش میزان منابع افزایش یافته است. ارزیابی ها از قیمت پروفیل به شمال ایران به میزان 2980 تومان به ازای هرکیلو بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی افزایش یافته است.

قیمت پروفیل اصفهان

بازار جنوب ایران

ارزیابی ها از قیمت پروفیل در بازار داخلی جنوب ایران به میزان 2970 تومان به ازای هر کیلو بوده است. این در حالی است که قیمت این محصول در این مناطق نیز نسبت به قیمت اعلام شده قبلی تغییر کرده است. این ارزیابی ها براساس آخرین معاملات صورت گرفته در بازار و پایین ترین پیشنهادات شنیده شده در بازار داخلی بوده است. پروفیل سازان تهران قیمت پروفیل پیشنهادی خود را به میزان 2930 تومان به ازای هر کیلو اعلام کرده اند در حالی که قیمت های پیشنهادی در تهران به میزان 10-5 تومان به ازای هر کیلو کم تر بوده است. افزایش قیمت در این منطقه از ضعف بازار ناشی می شود. بازار تهران در حال حاضر ضعیف بوده و خریداران تمایلی به خرید کالا ندارند بنابراین پروفیل سازان در بازار داخلی توانسته اند قیمت های پیشنهادی خود را به میزان بیشتری افزایش دهند.

اگرچه در برخی نقاط جنوب ایران قیمت پروفیل در بازار داخلی با بازار وارداتی قابل رقابت می باشد و برخی نقاط قیمت ها کم تر نیز می باشد ولی خریداران هم چنان ترجیح می دهند پروفیل مورد نیاز خود را از بازار داخلی خریداری کنند. برخی از خریداران نیز به سمت بازار رو آورده چراکه نمی توانند خریداری کنند. ارزیابی خبرگزاری ها از قیمت پروفیل به جنوب ایران به میزان2950 تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به قیمت 2950 تومان به ازای هرکیلو قبلی اندکی افزایش یافته است. این ارزیابی ها براساس آخرین پیشنهادات و معاملات کرمان بوده است. این در حالی است که پیشنهادات شنیده شده از ایران به میزان 2950 تومان به ازای هرکیلو گزارش شده است.

ارزیابی خبرگزاری از قیمت پروفیل در بازار داخلی به میزان 2950 تومان به ازای هر کیلو بوده است که نسبت به قیمت 2950 تومان به ازای هر کیلو قبلی تقریبا ثابت بوده است. این ارزیابی ها براساس قیمت های کارآمد و پیشنهادات شنیده شده در بازار می باشد.

آرشیو قیمت قوطی

ضعف قیمت پروفیل در بازار یاسوج

قیمت پروفیل برای دومین روز متوالی روند کاهشی را در پیش گرفته است. قیمت پروفیل اصفهان به میزان 2950 تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان 30 تومان به ازای هر کیلو کاهش یافته است. در شمال ایران نیز قیمت پروفیل به میزان 2970 تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان 30 تومان به ازای هر کیلو کاهش یافته است. این در حالی است که به نظر می رسد میزان فعالیت خرید در بازار داخلی افزایش یافته است.

ارزیابی ها از قیمت پروفیل در بازار چهارمحال به میزان 2960 تومان به ازای هرکیلو بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان 10 تومان به ازای هرکیلو افزایش یافته است. در حال حاضر قیمت های پیشنهادی بسیار بالا می باشد و خریداران حاضر به قبول این قیمت ها نمی باشند. قیمت های پیشنهادی خریداران در مناقصات به میزان 2910 تومان به ازای هر کیلو بوده در حالی که قیمت های کارخانجات به میزان بیشتری بوده است. بیشترین قیمت های معامله شده برای پروفیل به میزان 2980 تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان 80 تومان به ازای هرکیلو افزایش یافته است.

1/5
1رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0