0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیش بینی ثبات قیمت پروفیل بازار داخلی

پیش بینی می شود که قیمت پروفیل در بازار داخلی کشور در سه ماهه پاییز افزایش یافته است. در حاضر، کارخانجات داخلی تصمیم گرفته اند که قیمت پروفیل پیشنهادی خود را افزایش دهند. ارزیابی خبرگزاری از قیمت پروفیل۲۹۵۰ تومان در بازار داخلی به ازای هر کیلو بوده است. این در حالی است که قیمت این محصول طی هفته گذشته به میزان ۲۹۶۰ تومان به ازای هرکیلو بوده است. ان ارزیابی ها براساس قیمت های کارآمد و قیمت های شنیده شده در بازار بوده است که به میزان ۲۹۵۰ تومان به ازای هرکیلو شنیده شده بود. به نظر می رسد که کارخانجات تصمیم دارند قیمت پروفیل تولیدی خود را به میزان  ۳۰ تومان به ازای هرکیلو افزایش دهند ولی بیشترین میزان افزایش قابل قبول به میزان ۲۰ تومان به ازای هر کیلو می باشد. این افزایش قیمت پروفیل به علت کاهش میزان تقاضا بوده است و علت دیگر نیز رقابت با بازارهای وارداتی می باشد.

هم چنین این واقعیت وجود دارد که مسافت حمل کالا برای واردات این محصولات زیاد بوده و برای خریداران خرید از بازار داخلی به صرفه تر می باشد. منابع واردات پروفیل به اهواز در حال حاضر اندک می باشد چراکه در حال حاضر این محصول تنها با تعرفه ای به میزان۲۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو برای این محصول تنظیم کرده است و میزان واردات کاهش یافته است. بنابراین قیمت پروفیل نیز به علت افزایش میزان منابع افزایش یافته است. ارزیابی ها از قیمت پروفیل به شمال ایران به میزان ۲۹۸۰ تومان به ازای هرکیلو بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی افزایش یافته است.

قیمت پروفیل اصفهان

بازار جنوب ایران

ارزیابی ها از قیمت پروفیل در بازار داخلی جنوب ایران به میزان ۲۹۷۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است. این در حالی است که قیمت این محصول در این مناطق نیز نسبت به قیمت اعلام شده قبلی تغییر کرده است. این ارزیابی ها براساس آخرین معاملات صورت گرفته در بازار و پایین ترین پیشنهادات شنیده شده در بازار داخلی بوده است. پروفیل سازان تهران قیمت پروفیل پیشنهادی خود را به میزان ۲۹۳۰ تومان به ازای هر کیلو اعلام کرده اند در حالی که قیمت های پیشنهادی در تهران به میزان ۱۰-۵ تومان به ازای هر کیلو کم تر بوده است. افزایش قیمت در این منطقه از ضعف بازار ناشی می شود. بازار تهران در حال حاضر ضعیف بوده و خریداران تمایلی به خرید کالا ندارند بنابراین پروفیل سازان در بازار داخلی توانسته اند قیمت های پیشنهادی خود را به میزان بیشتری افزایش دهند.

اگرچه در برخی نقاط جنوب ایران قیمت پروفیل در بازار داخلی با بازار وارداتی قابل رقابت می باشد و برخی نقاط قیمت ها کم تر نیز می باشد ولی خریداران هم چنان ترجیح می دهند پروفیل مورد نیاز خود را از بازار داخلی خریداری کنند. برخی از خریداران نیز به سمت بازار رو آورده چراکه نمی توانند خریداری کنند. ارزیابی خبرگزاری ها از قیمت پروفیل به جنوب ایران به میزان۲۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به قیمت ۲۹۵۰ تومان به ازای هرکیلو قبلی اندکی افزایش یافته است. این ارزیابی ها براساس آخرین پیشنهادات و معاملات کرمان بوده است. این در حالی است که پیشنهادات شنیده شده از ایران به میزان ۲۹۵۰ تومان به ازای هرکیلو گزارش شده است.

ارزیابی خبرگزاری از قیمت پروفیل در بازار داخلی به میزان ۲۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است که نسبت به قیمت ۲۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو قبلی تقریبا ثابت بوده است. این ارزیابی ها براساس قیمت های کارآمد و پیشنهادات شنیده شده در بازار می باشد.

آرشیو قیمت قوطی

ضعف قیمت پروفیل در بازار یاسوج

قیمت پروفیل برای دومین روز متوالی روند کاهشی را در پیش گرفته است. قیمت پروفیل اصفهان به میزان ۲۹۵۰ تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۳۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش یافته است. در شمال ایران نیز قیمت پروفیل به میزان ۲۹۷۰ تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۳۰ تومان به ازای هر کیلو کاهش یافته است. این در حالی است که به نظر می رسد میزان فعالیت خرید در بازار داخلی افزایش یافته است.

ارزیابی ها از قیمت پروفیل در بازار چهارمحال به میزان ۲۹۶۰ تومان به ازای هرکیلو بوده است که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۱۰ تومان به ازای هرکیلو افزایش یافته است. در حال حاضر قیمت های پیشنهادی بسیار بالا می باشد و خریداران حاضر به قبول این قیمت ها نمی باشند. قیمت های پیشنهادی خریداران در مناقصات به میزان ۲۹۱۰ تومان به ازای هر کیلو بوده در حالی که قیمت های کارخانجات به میزان بیشتری بوده است. بیشترین قیمت های معامله شده برای پروفیل به میزان ۲۹۸۰ تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به قیمت اعلام شده قبلی به میزان ۸۰ تومان به ازای هرکیلو افزایش یافته است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری