پروفیل استیل
1 کارخانه 24 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۱:۳۰
ردیفنامقطر (inch)قطر(mm)ضخامت(mm)وزن یک متر (kg)طول(m)schمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
122.816بنگاه اصفهان 98000
222.166بنگاه اصفهان 98000
322.456بنگاه اصفهان 98000
421.186بنگاه اصفهان 98000
521.536بنگاه اصفهان 98000
621.786بنگاه اصفهان 98000
71.51.646بنگاه اصفهان 98000
81.51.866بنگاه اصفهان 98000
91.52.126بنگاه اصفهان 98000
101.51.176بنگاه اصفهان 98000
111.51.426بنگاه اصفهان 98000
121.251.556بنگاه اصفهان 98000
131.251.986بنگاه اصفهان 98000
141.50.916بنگاه اصفهان 98000
151.251.196بنگاه اصفهان 98000
161.251.396بنگاه اصفهان 98000
1711.856بنگاه اصفهان 98000
181.250.756بنگاه اصفهان 98000
191.250.986بنگاه اصفهان 98000
2011.126بنگاه اصفهان 98000
2111.256بنگاه اصفهان 98000
2210.626بنگاه اصفهان 98000
2310.786بنگاه اصفهان 98000
2410.966بنگاه اصفهان 98000

‌ لینک های مفید