1.8/5
5رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

تحلیل قیمت آهن آلات هفته گذشته

قیمت آهن آلات پس از پشت سر گذاردن یک ریزش قابل توجه در حوزه ناودانی و نبشی طی روزهای سه ‌شنبه و چهارشنبه؛ پنجشنبه در این حوزه آرامش توام با ثبات برقرار بود. در بازار غیر رسمی تیرآهن ذوبی اصفهان هم، با توجه به کنترل نماینده انحصاری پخش این محصول؛ علیرغم سپری شدن هفته ای کاملا کاهشی در حوزه مقاطع طویل فولادی، تغییرات قابل توجهی در این بازار، بجز اندکی تعدیل قیمت، دیده نشد. در حوزه‌ تولیدکنندگان میلگرد اما کاهش قیمت در طول هفته جاری هم شتاب و هماهنگ با حوزه شمش القایی نبود؛ بطوریکه کاهش قیمت طی زمان یاد شده تا به امروز به طور میانگین حدود 100 تومان/کیلو رصد گردیده که تقریبا نصف شتاب کاهشی شمش بوده است و لذا میتوان گفت که این ناهماهنگی سرعت باعث گردید تا اختلاف قیمت بین شمش و میلگرد طی هفته جاری مجددا و بطور پیوسته افزایش یافته و تقریبا به وضعیت انتهای شهریورماه برگردد؛ میزان این افزایش  بطور متوسط حدود 100 تومان ارزیابی گردید، که تا روز پنجشنبه به رقم تقریبی 336 تومان؛ رسید.

خرید آهن آلات

نکته دیگری که در انتهای هفته گذشته در قیمت آهن آلات قابل تامل میباشد؛ افزایش مجدد فاصله بین کف و سقف قیمتی در بین مبادی مختلف تولیدکنندگان حوزه میلگرد آجدار است که به رقم 320 تومان رسید. افزایش این اختلاف قیمت از یکسو نشان از مقاومت تولیدکنندگانی دارد که مصرف غالب آنها شمش قوس بوده و در برابر کاهش های مقطعی مقاومت می نمایند و از طرف دیگر کاهش قیمت یک سوم انتهایی جدول رده بندی تولیدکنندگان میلگرد آجدار، نشان از تخفیفات قابل توجه شمش در برخی از مبادی حوزه القایی دارد که مانور ته جدولی ها را میسر نموده است. از طرف دیگر وضعیت پیش آمده، رقابت برای کسب سهم بیشتری از بازار برای یک سوم ابتدایی جدول را با توجه به این فاصله قابل توجه بین سقف و کف قیمتی کمی مشکل خواهد نمود.

1.8/5
5رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری

  تماس 03135155000 03135156000 0