0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

روند تغییرات قیمتی تیرآهن ایران در کارخانجات مختلف ایران

در طول مدت زمان روز گذشته در مقایسه با کوتاه مدت روزهای گذشته قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان با کاهش قیمت روبه روشد .با توجه به گزارش خبرگزاری ها تیرآهن 14 خودرا با قیمت 2735 تومان در ابزار تحویل در اصفهان ارائه کرد که این قیمت د رمقایسه با روز قبل از آن با قیمت 2775 تومان در هرکیلو بوده است همچنین در این مدت قیمت برا ی تیرآهن نمره 16 کارخانه تیرآهن اصفهان با قیمت 2765 تومان به ازای هر کیلو معامله شد که این قیمت در مقایسه با روز قبل که این محصول با قیمت 2720 تومان با افزایش نرخ مواجه شد ه است .

در این مدت قیمت محصول تیرآهن 18 کارخانه ذوب آهن اصفهان با قیمت 2725 تومان به ازای هر کیلو فروخته شد که این قیمت برای این محصول درروزقبل 2720 تومان بوده است که این نرخ برا یان محصول با فزایش 5 تومانی به ازای هر کیلو معمله شد. همچنین قیمت تیرآهن 30 کارخانه ذوب آهن اصفهان با قیمت 3105 تومان در روز جاری فروخته شد و این قیمت در مقایسه با روز گذشته 3000 تومان فروخته شده بود افزایش حدود 105 تومانی به ازای هر کیلو را نشان می دهد .

قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت در روز چهارشنبه برای تیرآهن 20 کارخانه تیرآهن آرین باقیمت 655000تومان به ازای هر شاخه در بازار به فروش رسید که قیمت برای این محصول در طول مدت زمان 24 ساعت گذشته باقیمت شاخه ای 635000 تومان به فروش رسیده بود که در حدود 20000 تومان افزایش را نشان می دهد این قیمت ها برای تیرآهن 22 کارخانه آرین در طول روز جاری در حدود 765000 تومان به ازای هر شاخه بوده است که این قیمت برای این محصول در مقایسه باروز قبل ازآن که 765000 تومان بود در حد قیمت ثابت نگه داشت در طول روز گذشته قیمت همچنین برای تیرآهن کارخانه آرین سایز18 با قیمت 530000 تومان به ازای هرشاخه فروخته شد و در مقایسه با روز قبل قیمت تیرآهن 18 کارخانه آرین درحدود 528000 تومان بوده است که در حدود 2000 تومان به برای هرشاخه فروخته شد .

قیمت تیرآهن آرین

در روز چهارشنبه و همزمان با وقوع زلزله مجدد در کرمان و تهران قیمت ها کم تغییر کرد . قیمت تیرآهن 16 کارخانه فولاد اهواز با قیمت 418000 تومان برای هر شاخه فروخته شد که این قیمت برا ی این محصول در طول مدت زمان مشابه با قیمت 415000 تومان  به ازای هر شاخه فروخته شد که این قیمت افزایش 3000 تومانی به ازای هر شاخه باقیمت 418000 تومان به ازای هر شاخه فروخته شد.

این روال برای این کارخانه ها در طول مدت زمان مشابه برا ی هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه بودیم که این قیمت ها تاثیر به سزایی در خرید وافت فروش این محصولات در ایران نموده است این قیمت ها با توجه بهافزایش مواد اولیه و تعرفه های حمل و نقل و با توجه به تصمیم گیری دولت برا ی اضافه کردن قیمت حامل های انرژی تاثیر زیادی در افزایش قیمت تمام ده محصولات و همچنین ساخت وساز خواهد داشت با توجه به بیان منابع خبری نرخ بهای ساختمان بعد از رکود در طول مدت زمان رکود در حال حاضر با افزایش 15 درصدی روبه رو شده است .

0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری