0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

روند تغییرات قیمتی تیرآهن ایران در کارخانجات مختلف ایران

در طول مدت زمان روز گذشته در مقایسه با کوتاه مدت روزهای گذشته قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان با کاهش قیمت روبه روشد .با توجه به گزارش خبرگزاری ها تیرآهن ۱۴ خودرا با قیمت ۲۷۳۵ تومان در ابزار تحویل در اصفهان ارائه کرد که این قیمت د رمقایسه با روز قبل از آن با قیمت ۲۷۷۵ تومان در هرکیلو بوده است همچنین در این مدت قیمت برا ی تیرآهن نمره ۱۶ کارخانه تیرآهن اصفهان با قیمت ۲۷۶۵ تومان به ازای هر کیلو معامله شد که این قیمت در مقایسه با روز قبل که این محصول با قیمت ۲۷۲۰ تومان با افزایش نرخ مواجه شد ه است .

در این مدت قیمت محصول تیرآهن ۱۸ کارخانه ذوب آهن اصفهان با قیمت ۲۷۲۵ تومان به ازای هر کیلو فروخته شد که این قیمت برای این محصول درروزقبل ۲۷۲۰ تومان بوده است که این نرخ برا یان محصول با فزایش ۵ تومانی به ازای هر کیلو معمله شد. همچنین قیمت تیرآهن ۳۰ کارخانه ذوب آهن اصفهان با قیمت ۳۱۰۵ تومان در روز جاری فروخته شد و این قیمت در مقایسه با روز گذشته ۳۰۰۰ تومان فروخته شده بود افزایش حدود ۱۰۵ تومانی به ازای هر کیلو را نشان می دهد .

قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت در روز چهارشنبه برای تیرآهن ۲۰ کارخانه تیرآهن آرین باقیمت ۶۵۵۰۰۰تومان به ازای هر شاخه در بازار به فروش رسید که قیمت برای این محصول در طول مدت زمان ۲۴ ساعت گذشته باقیمت شاخه ای ۶۳۵۰۰۰ تومان به فروش رسیده بود که در حدود ۲۰۰۰۰ تومان افزایش را نشان می دهد این قیمت ها برای تیرآهن ۲۲ کارخانه آرین در طول روز جاری در حدود ۷۶۵۰۰۰ تومان به ازای هر شاخه بوده است که این قیمت برای این محصول در مقایسه باروز قبل ازآن که ۷۶۵۰۰۰ تومان بود در حد قیمت ثابت نگه داشت در طول روز گذشته قیمت همچنین برای تیرآهن کارخانه آرین سایز۱۸ با قیمت ۵۳۰۰۰۰ تومان به ازای هرشاخه فروخته شد و در مقایسه با روز قبل قیمت تیرآهن ۱۸ کارخانه آرین درحدود ۵۲۸۰۰۰ تومان بوده است که در حدود ۲۰۰۰ تومان به برای هرشاخه فروخته شد .

قیمت تیرآهن آرین

در روز چهارشنبه و همزمان با وقوع زلزله مجدد در کرمان و تهران قیمت ها کم تغییر کرد . قیمت تیرآهن ۱۶ کارخانه فولاد اهواز با قیمت ۴۱۸۰۰۰ تومان برای هر شاخه فروخته شد که این قیمت برا ی این محصول در طول مدت زمان مشابه با قیمت ۴۱۵۰۰۰ تومان  به ازای هر شاخه فروخته شد که این قیمت افزایش ۳۰۰۰ تومانی به ازای هر شاخه باقیمت ۴۱۸۰۰۰ تومان به ازای هر شاخه فروخته شد.

این روال برای این کارخانه ها در طول مدت زمان مشابه برا ی هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه بودیم که این قیمت ها تاثیر به سزایی در خرید وافت فروش این محصولات در ایران نموده است این قیمت ها با توجه بهافزایش مواد اولیه و تعرفه های حمل و نقل و با توجه به تصمیم گیری دولت برا ی اضافه کردن قیمت حامل های انرژی تاثیر زیادی در افزایش قیمت تمام ده محصولات و همچنین ساخت وساز خواهد داشت با توجه به بیان منابع خبری نرخ بهای ساختمان بعد از رکود در طول مدت زمان رکود در حال حاضر با افزایش ۱۵ درصدی روبه رو شده است .

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری