مرکزآهن

تلفن دفتر فروش     03135155

031-33332323

تیرآهن

قیمت تیرآهن مرکزآهن

همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس ۳۵۱۵۵-۰۳۱

قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 630000
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 700000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 710000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 840000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1100000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1150000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1350000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1595000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2808000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 178 30 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 18 215 24 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 20 255 21 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 22 310 18 آرین کارخانه شاخه 1345000
5 تیرآهن 24 350 15 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 27 420 12 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار اصفهان شاخه 1080000
3 تیرآهن 18 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن اشتهارد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 117 39 اشتهارد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن یزد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 150 36 یزد انبار اصفهان شاخه 853000
2 تیرآهن 16 180 24 یزد انبار اصفهان شاخه 853000
3 تیرآهن 18 218 21 یزد انبار اصفهان شاخه 953000
4 تیرآهن 20 257 18 یزد انبار اصفهان شاخه 1302000
5 تیرآهن 22 310 18 یزد انبار اصفهان شاخه 1402000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=