درباره مرکزآهن

تلفن دفتر فروش     03135155

031-33332323

قوطی پروفیل

قوطی

قیمت روز پروفیل

قیمت پروفیل با ورق فولاد مبارکه

محصولات قوطی پروفیل با تولید ورق فولاد مبارکه دارای وزن و ضخامت ثابت می باشد و همچنین سطح ورق با شفافیت و کیفیت بالا عرضه می شود.قوطی پروفیل تولیدی با ورق فولاد اکسین دارای وزن و ضخامت متغیر می باشد که در هر دو حالت در جداول زیر قابل مشاهده می باشد.

قوطی ضخامت ۳ اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت ۲٫۵ اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت ۲ اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت ۱٫۵ اصفهان

نوع ورق: فولاد مبارکه اصفهان

قوطی ضخامت ۲٫۲ اصفهان

نوع ورق: فولاد اهواز