لوله گاز توکار کچو
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12"3.96کارخانه اصفهان 23050
21 1/4"3.66کارخانه اصفهان 23050
31 1/2"3.76کارخانه اصفهان 23050
41/2"2.86کارخانه اصفهان 23100
53/4"2.96کارخانه اصفهان 23100
61"3.46کارخانه اصفهان 23050
لینک های مفید