لوله گاز توکار کچو
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12"3.96کارخانه اصفهان 18180
21 1/4"3.66کارخانه اصفهان 18180
31 1/2"3.76کارخانه اصفهان 18180
41/2"2.86کارخانه اصفهان 18230
53/4"2.96کارخانه اصفهان 18230
61"3.46کارخانه اصفهان 18180

‌ لینک های مفید