لوله گاز روکار کچو
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
11 1/4"3.26کارخانه اصفهان 22220
21 1/2"3.26کارخانه اصفهان 22230
32"3.66کارخانه اصفهان 22230
41"3.26کارخانه اصفهان 22220
51/2"2.66کارخانه اصفهان 22220
63/4"2.66کارخانه اصفهان 22220
لینک های مفید