میلگرد آیین صنعت
1 کارخانه 11 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۱:۱۵
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری38سادهکیلوگرم تماس بگیرید
2A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم 14,800
3A1کارخانهشاخه 12 متری30سادهکیلوگرم 14,800
4A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم 14,800
5A1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم تماس بگیرید
6A1کارخانهشاخه 12 متری35سادهکیلوگرم تماس بگیرید
7A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم تماس بگیرید
8A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم 14,800
9A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم 14,800
10A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم 14,800
11A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم 14,800
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0