میلگرد آیین صنعت
1 کارخانه 11 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۱:۰۹
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری38سادهکیلوگرم 14,200
2A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم 14,000
3A1کارخانهشاخه 12 متری30سادهکیلوگرم 14,000
4A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم 14,000
5A1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم 14,000
6A1کارخانهشاخه 12 متری35سادهکیلوگرم 14,000
7A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم 14,000
8A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم 14,000
9A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم 14,000
10A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم 14,000
11A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم 14,000
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0