میلگرد آلومینیوم گرید 2024
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر (inch)وزن یک متر (kg)گریدقیمتنمودارخرید
1350269.52024 تماس بگیرید
24203882024 تماس بگیرید
35005502024 تماس بگیرید
45205942024 تماس بگیرید
53001982024 تماس بگیرید
6250137.52024 تماس بگیرید
7275166.3752024 تماس بگیرید
82901852024 تماس بگیرید
9200882024 تماس بگیرید
1021097.022024 تماس بگیرید
11220106.482024 تماس بگیرید
12230116.382024 تماس بگیرید
1315049.52024 تماس بگیرید
1416358.4512024 تماس بگیرید
1517567.3752024 تماس بگیرید
1618676.1112024 تماس بگیرید
1714043.122024 تماس بگیرید
1811529.0952024 تماس بگیرید
1912031.682024 تماس بگیرید
2012534.3752024 تماس بگیرید
2113037.182024 تماس بگیرید
228515.3132024 تماس بگیرید
239017.822024 تماس بگیرید
24100222024 تماس بگیرید
2511026.622024 تماس بگیرید
26658.9552024 تماس بگیرید
277010.3862024 تماس بگیرید
287511.9222024 تماس بگیرید
298013.5652024 تماس بگیرید
30607.632024 تماس بگیرید
31628.4562024 تماس بگیرید
32454.2922024 تماس بگیرید
33474.8592024 تماس بگیرید
34505.2992024 تماس بگیرید
35556.4112024 تماس بگیرید
36372.9022024 تماس بگیرید
37383.0612024 تماس بگیرید
38400.3912024 تماس بگیرید
39423.7392024 تماس بگیرید
40322.172024 تماس بگیرید
41342.452024 تماس بگیرید
42352.5962024 تماس بگیرید
43362.7472024 تماس بگیرید
44281.6622024 تماس بگیرید
45291.7822024 تماس بگیرید
46301.9082024 تماس بگیرید
47312.0372024 تماس بگیرید
48221.0262024 تماس بگیرید
49241.2212024 تماس بگیرید
50251.3252024 تماس بگیرید
51261.4332024 تماس بگیرید
52271.5452024 تماس بگیرید
531180.6872024 تماس بگیرید
54190.7652024 تماس بگیرید
55200.8482024 تماس بگیرید
56210.9352024 تماس بگیرید
57150.4772024 تماس بگیرید
58160.5432024 تماس بگیرید
59170.6132024 تماس بگیرید
60140.4152024 تماس بگیرید
61110.2562024 تماس بگیرید
62120.3052024 تماس بگیرید
63130.3582024 تماس بگیرید
6480.1362024 تماس بگیرید
6590.1722024 تماس بگیرید
66100.2122024 تماس بگیرید
لینک های مفید