میلگرد احرامیان یزد
1 کارخانه 11 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
2A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
3A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
4A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
7A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
9A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
10A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم 13,600
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0