لوله مبلی 1/25 خلیج فارس
1 کارخانه 15 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر(mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
1541.25610کارخانه خلیج فارس 27060
2601.25611کارخانه خلیج فارس 27060
3451.2568.3کارخانه خلیج فارس 27060
4481.2568.9کارخانه خلیج فارس 27060
5501.2569.2کارخانه خلیج فارس 27060
6321.2565.9کارخانه خلیج فارس 27060
7351.2566.5کارخانه خلیج فارس 27060
8381.2567کارخانه خلیج فارس 27060
9421.2567.8کارخانه خلیج فارس 27060
10201.2563.7کارخانه خلیج فارس 27060
11221.2564.1کارخانه خلیج فارس 27060
12251.2564.6کارخانه خلیج فارس 27060
13281.2565.2کارخانه خلیج فارس 27060
1450167.4کارخانه خلیج فارس 27060
1560168.9کارخانه خلیج فارس 27060
لینک های مفید