لوله مبلی 1/5 خلیج فارس
1 کارخانه 13 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر(mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
163.51.5614کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
2501.5611.2کارخانه خلیج فارس 27060
3541.5611.9کارخانه خلیج فارس 27060
4601.5613.2کارخانه خلیج فارس 27060
5481.5610.5کارخانه خلیج فارس 27060
6351.567.7کارخانه خلیج فارس 27060
7381.568.3کارخانه خلیج فارس 27060
8421.569.2کارخانه خلیج فارس 27060
9451.569.9کارخانه خلیج فارس 27060
10221.564.8کارخانه خلیج فارس 27060
11251.565.5کارخانه خلیج فارس 27060
12321.567کارخانه خلیج فارس 27060
13201.564.4کارخانه خلیج فارس 27060
لینک های مفید