لوله مبلی 1 خلیج فارس
1 کارخانه 13 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر(mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
148167کارخانه خلیج فارس 27050
235165.2کارخانه خلیج فارس 27050
338165.6کارخانه خلیج فارس 27050
442166.2کارخانه خلیج فارس 27050
545166.6کارخانه خلیج فارس 27050
625163.7کارخانه خلیج فارس 27050
732164.7کارخانه خلیج فارس 27050
818162.7کارخانه خلیج فارس 27050
920163کارخانه خلیج فارس 27050
1022163.3کارخانه خلیج فارس 27050
1110161.5کارخانه خلیج فارس 27050
1213162کارخانه خلیج فارس 27050
1316162.4کارخانه خلیج فارس 27050
لینک های مفید