لوله مبلی 0/5 خلیج فارس
1 کارخانه 6 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر(mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
1250.561.8کارخانه خلیج فارس 27060
2130.560.95کارخانه خلیج فارس 27060
3160.561.1کارخانه خلیج فارس 27060
4200.561.4کارخانه خلیج فارس 27060
5220.561.6کارخانه خلیج فارس 27060
6100.560.73کارخانه خلیج فارس 27060
لینک های مفید