پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
12.5641.9کارخانه نیکان 19,800
22.5637.2کارخانه نیکان 19,800
32.5641.9کارخانه نیکان 19,800
42.5647کارخانه نیکان 19,800
52.5628کارخانه نیکان 19,800
62.5632.6کارخانه نیکان 19,800
72.5641.9کارخانه نیکان 19,800
82.5632.6کارخانه نیکان 19,800
92.5637.2کارخانه نیکان 19,800
102.5621کارخانه نیکان 19,800
112.5623.3کارخانه نیکان 19,800
122.5628کارخانه نیکان 19,800
132.5625.6کارخانه نیکان 19,800
142.5623.3کارخانه نیکان 19,800
152.5616.3کارخانه نیکان 19,800
162.5618.6کارخانه نیکان 19,800
172.5621کارخانه نیکان 19,800
182.5618.6کارخانه نیکان 19,800
192.5614کارخانه نیکان 19,800
202.5618.6کارخانه نیکان 19,800
212.5614کارخانه نیکان 19,800
222.569.3کارخانه نیکان 19,800
232.5611.6کارخانه نیکان 19,800
242.5611.6کارخانه نیکان 19,800
252.569.3کارخانه نیکان 19,800
262.5611.6کارخانه نیکان 19,800
272.567کارخانه نیکان 19,800
282.568.2کارخانه نیکان 19,800
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0