پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
12.5641.9کارخانه نیکان 22,600
22.5637.2کارخانه نیکان 22,600
32.5641.9کارخانه نیکان 22,600
42.5647کارخانه نیکان 22,600
52.5628کارخانه نیکان 22,600
62.5632.6کارخانه نیکان 22,600
72.5641.9کارخانه نیکان 22,600
82.5632.6کارخانه نیکان 22,600
92.5637.2کارخانه نیکان 22,600
102.5621کارخانه نیکان 22,600
112.5623.3کارخانه نیکان 22,600
122.5628کارخانه نیکان 22,600
132.5625.6کارخانه نیکان 22,600
142.5623.3کارخانه نیکان 22,600
152.5616.3کارخانه نیکان 22,600
162.5618.6کارخانه نیکان 22,600
172.5621کارخانه نیکان 22,600
182.5618.6کارخانه نیکان 22,600
192.5614کارخانه نیکان 22,600
202.5618.6کارخانه نیکان 22,600
212.5614کارخانه نیکان 22,600
222.569.3کارخانه نیکان 22,600
232.5611.6کارخانه نیکان 22,600
242.5611.6کارخانه نیکان 22,600
252.569.3کارخانه نیکان 22,600
262.5611.6کارخانه نیکان 22,600
272.567کارخانه نیکان 22,600
282.568.2کارخانه نیکان 22,600
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0