پروفیل ضخامت 2 نیکان
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
12630.2کارخانه نیکان 21,500
22625.5کارخانه نیکان 21,500
32637.7کارخانه نیکان 21,500
42625.5کارخانه نیکان 21,500
52634کارخانه نیکان 21,500
62630.2کارخانه نیکان 21,500
72625.5کارخانه نیکان 21,500
82620.8کارخانه نیکان 21,500
92618.9کارخانه نیکان 21,500
102622.6کارخانه نیکان 21,500
112634کارخانه نیکان 21,500
122617کارخانه نیکان 21,500
132615کارخانه نیکان 21,500
142617کارخانه نیکان 21,500
152618.9کارخانه نیکان 21,500
162622.6کارخانه نیکان 21,500
172611.3کارخانه نیکان 21,500
182615کارخانه نیکان 21,500
192611.3کارخانه نیکان 21,500
202613.2کارخانه نیکان 21,500
212615کارخانه نیکان 21,500
22267.5کارخانه نیکان 21,500
23269.5کارخانه نیکان 21,500
24269.5کارخانه نیکان 21,500
25267.5کارخانه نیکان 21,500
26269.5کارخانه نیکان 21,500
27265.7کارخانه نیکان 21,500
28266.7کارخانه نیکان 21,500
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0