پروفیل ضخامت 2 نیکان
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
12630.2کارخانه نیکان 23,700
22625.5کارخانه نیکان 23,700
32637.7کارخانه نیکان 23,700
42625.5کارخانه نیکان 23,700
52634کارخانه نیکان 23,700
62630.2کارخانه نیکان 23,700
72625.5کارخانه نیکان 23,700
82620.8کارخانه نیکان 23,700
92618.9کارخانه نیکان 23,700
102622.6کارخانه نیکان 23,700
112634کارخانه نیکان 23,700
122617کارخانه نیکان 23,700
132615کارخانه نیکان 23,700
142617کارخانه نیکان 23,700
152618.9کارخانه نیکان 23,700
162622.6کارخانه نیکان 23,700
172611.3کارخانه نیکان 23,700
182615کارخانه نیکان 23,700
192611.3کارخانه نیکان 23,700
202613.2کارخانه نیکان 23,700
212615کارخانه نیکان 23,700
22267.5کارخانه نیکان 23,700
23269.5کارخانه نیکان 23,700
24269.5کارخانه نیکان 23,700
25267.5کارخانه نیکان 23,700
26269.5کارخانه نیکان 23,700
27265.7کارخانه نیکان 23,700
28266.7کارخانه نیکان 23,700
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0