ورق آلومینیوم پارس
1 کارخانه 8 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
131*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 74,500
241*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 75,500
351*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 75,000
461*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 75,500
50.31*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 72,000
60.51*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 74,500
711*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 74,500
821*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 74,500
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0