ورق آلومینیوم پارس
1 کارخانه 8 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
131*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 80,000
241*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 80,500
351*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 80,500
461*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 80,500
50.31*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 80,000
60.51*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 80,000
711*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 80,000
821*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 80,000
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0