0
مرکزآهنورق آلومینیوم
ورق آلومینیوم پارس
ورق آلومینیوم پارس
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۲۸۱۰:۱۲
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 میلیمتر پارس0.31*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت169,000
15,210
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 میلیمتر پارس0.51*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت169,000
15,210
ورق آلومینیوم ضخامت 1 میلیمتر پارس11*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت169,000
15,210
ورق آلومینیوم ضخامت 2 میلیمتر پارس21*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت169,000
15,210
ورق آلومینیوم ضخامت 3 میلیمتر پارس31*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت171,000
15,390
ورق آلومینیوم ضخامت 4 میلیمتر پارس41*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت173,000
15,570
ورق آلومینیوم ضخامت 5 میلیمتر پارس51*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت173,000
15,570
ورق آلومینیوم ضخامت 6 میلیمتر پارس61*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت175,000
15,750
ورق آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم اراک
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۲۸۱۰:۱۲
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 میلیمتر اراک0.31*2اراکبنگاه تهران
ثابت185,000
16,650
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 میلیمتر اراک0.51*2اراکبنگاه تهران
ثابت181,000
16,290
ورق آلومینیوم ضخامت 1 میلیمتر اراک11*2اراکبنگاه تهران
ثابت181,000
16,290
ورق آلومینیوم ضخامت 2 میلیمتر اراک21*2اراکبنگاه تهران
ثابت181,000
16,290
ورق آلومینیوم ضخامت 3 میلیمتر اراک31*2اراکبنگاه تهران
ثابت182,000
16,380
ورق آلومینیوم ضخامت 4 میلیمتر اراک41*2اراکبنگاه تهران
ثابت188,000
16,920
ورق آلومینیوم ضخامت 5 میلیمتر اراک51*2اراکبنگاه تهران
تماس بگیرید
-
ورق آلومینیوم ضخامت 6 میلیمتر اراک61*2اراکبنگاه تهران
تماس بگیرید
-
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۲۸۱۰:۱۲
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق آلومینیوم ضخامت 0.3 میلیمتر پارس آلومان کار0.31*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت173,000
15,570
ورق آلومینیوم ضخامت 0.5 میلیمتر پارس آلومان کار0.51*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت173,000
15,570
ورق آلومینیوم ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار11*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت170,000
15,300
ورق آلومینیوم ضخامت 2 میلیمتر پارس آلومان کار21*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت170,000
15,300
ورق آلومینیوم ضخامت 3 میلیمتر پارس آلومان کار31*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت170,000
15,300
ورق آلومینیوم ضخامت 4 میلیمتر پارس آلومان کار41*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت173,000
15,570
ورق آلومینیوم ضخامت 5 میلیمتر پارس آلومان کار51*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت177,000
15,930
ورق آلومینیوم آجدار پارس
ورق آلومینیوم آجدار پارس
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۲۸۱۰:۱۲
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1 میلیمتر پارس11*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت175,000
15,750
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1.5 میلیمتر پارس1.51*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت175,000
15,750
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 2 میلیمتر پارس21*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت175,000
15,750
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 3 میلیمتر پارس31*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت175,000
15,750
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 4 میلیمتر پارس41*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت183,000
16,470
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 5 میلیمتر پارس51*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران
ثابت185,000
16,650
ورق آلومینیوم آجدار اراک
ورق آلومینیوم آجدار اراک
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۲۸۱۰:۱۲
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1 میلیمتر اراک11*2اراکبنگاه تهران
ثابت184,000
16,560
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1.5 میلیمتر اراک1.51*2اراکبنگاه تهران
ثابت184,000
16,560
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 2 میلیمتر اراک21*2اراکبنگاه تهران
ثابت184,000
16,560
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 3 میلیمتر اراک31*2اراکبنگاه تهران
ثابت185,000
16,650
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 4 میلیمتر اراک41*2اراکبنگاه تهران
ثابت187,000
16,830
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 5 میلیمتر اراک51*2اراکبنگاه تهران
ثابت189,000
17,010
ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار
ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار
به روز رسانی:۱۴۰۱/۱۲/۲۸۱۰:۱۲
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1 میلیمتر پارس آلومان کار11*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت175,000
15,750
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1.5 میلیمتر پارس آلومان کار1.51*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت178,000
16,020
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 2 میلیمتر پارس آلومان کار21*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت175,000
15,750
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 3 میلیمتر پارس آلومان کار31*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت175,000
15,750
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 4 میلیمتر پارس آلومان کار41*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت178,000
16,020
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 5 میلیمتر پارس آلومان کار51*2پارس آلومان کاربنگاه تهران
ثابت185,000
16,650

ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم در صنایع مختلف جزو یکی از پرکاربردترین ورق ‌های غیر آهنی به شمار می ‌آید و با توجه به خصوصیات شیمیایی و فیزیکی که دارد روزانه بر تعداد طرفدارانش افزوده می‌ شود. مرکزآهن یکی از عمده ترین تامین کنندگان ورق های آلومینیوم در ابعاد مختلف و کارخانجات تولیدی مختلف بوده و به صورت روزانه قیمت این محصول در سایت مجموعه به روزرسانی می گردد. در صنعت امروز از ورق آلومینیوم به ‌طور گسترده استفاده شده، انواع ورق آلومینیوم در تنوع بالا تولید و روانه بازار می ‌شود. در واقع ورق آلومینیوم، همان فلز آلومینیوم است که به‌ صورت ورق‌ های نازک درآمده است و به نام پوش ‌برگ یا در صورت ضخامت بسیار نازک به نام فویل آلومینیومی نیز شناخته می ‌شود و در صنعت کاربرد زیادی دارند. امکان بررسی لیست قیمت ورق آلومینیوم با توجه به سایز و کاربرد در مرکزآهن برای تمام مشتریان فراهم شده است.

قیمت ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم از آن دسته محصولاتی که با توجه به کیفیت ماده اولیه قیمت گذاری می‌شود. قیمت ورق آلومینیوم 6061 با قیمت ورق آلومینیوم 3105 متفاوت است. تفاوت قیمت ورق الومینیوم با آلیاژهای مختلف کارشناسان فروش ورق را وادار به این کرد که روزانه قیمت را برای هر یک از انواع ورق به بازار ارائه کنند. ورق‌ های آلومینیوم برای قیمت گذاری از لحاظ کارخانه تولید، ضخامت، وضعیت کلی بازار، قیمت دلار و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند. قیمت ورق آلومینیوم

ورق آلومینیوم نازک

دسته‌ای از ورق‌های تولید شده با آلومینیوم به دلیل ضخامت پایین با نام ورق آلومینیوم نازک شناخته می‌شوند. کاربرد ورق های نازک آلومینیوم در ساخت و ساز، بسته بندی کالا، ساخت لوازم خانگی، داروسازی و ... دارد. عنوان ورق الومینیوم نازک بیشتر به محصولاتی که ضخامت زیر یک میلی‌متر دارند تعلق می‌گیرد. شما می‌توانید قیمت ورق آلومینیوم نازک را از طریق شماره های درج شده در سایت مرکزآهن همه روزه درخواست کنید.

ورق آلومینیوم آجدار

ورق آلومینیوم اجدار یکی از شناخته شده ترین نوع ورق آلومینیومی است که با نام ورق امباس هم به فروش می‌رسد. ورق آلومینیوم آجدار از نظر شکل ظاهری دارای سطحی با طرح برجسته است. دلیل وجود سطح طرح‌دار روی این کالا عبور آن از بین غلتک‌های طرحدار است. ورقهای اجدار به طور معمول با استفاده از دو آلیاژ 3105 و 1050 تولید می‌شوند. ورق آلومینیوم آجدار چکر و ورق آلومینیوم آجدار الماسی دو دسته اصلی ورق اجدار را تشکیل می‌دهند. ورق آلومینیومی آجدار چکر دارای آج هایی کوچک و موازی با یکدیگر است که در دسته های 5 تایی قرار دارند ولی در ورق آلومینیومی آجدار الماسی آج ها به صورت تکی و مورب در سطح ورق قرار داشته و جهت هر آج با آج بعدی متفاوت است. ورق آجدار آلومینیوم به صورت شیت عرضه شده و دارای ضخامت بین 1 تا 3 میلی متر می باشد. برای خرید ورق آلومینیوم آجدار می‌توانید همین امروز به وبسایت مرکزآهن مراجعه کنید.

انواع ورق آلومینیوم

همانطور که گفته شد ورق های آلومینیوم در انواع مختلف تولید می‌شوند: ورق های آلومینیوم نازک، ورق الومینیوم اجدار، ورق آلومینیوم 6061، ورق آلومینیوم 3105، ورق آلومینیوم 5038 و .... چند نمونه از شناخته شده ترین انواع ورق های آلومینیومی در بازار هستند. هر یک از انواع ورق های آلومینیوم کاربرد خاص خود را دارند به همین دلیل در زمان خرید این محصول برای دریافت تجربه‌ای عالی باید در انتخاب خود دقت کامل داشته باشید. قیمت انواع ورق های الومینیوم را از طریق شماره های 03135155 و 03135156 استعلام کرده و برای خرید خود اقدامات لازم را انجام دهید.
اطلاعات بیشتر