لوله استیل
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱۰:۳۴
ردیفنامقطر (inch)قطر(mm)ضخامت(mm)وزن یک متر (kg)طول(m)schمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
12 1/2"73.037.0111.4680sکارخانه تهران 119,000
21 1/2"48.265.085.4680sکارخانه تهران 119,000
32"60.35.547.47680sکارخانه تهران 119,000
43/4"26.673.912.19680sکارخانه تهران 119,000
51"33.44.553.23680sکارخانه تهران 119,000
61 1/4"42.164.654.46680sکارخانه تهران 119,000
72 1/2"73.035.168.62640sکارخانه تهران 119,000
81/2"21.343.731.62680sکارخانه تهران 119,000
91 1/2"48.263.684.05640sکارخانه تهران 119,000
102"60.33.915.43640sکارخانه تهران 119,000
113/4"26.672.871.68640sکارخانه تهران 119,000
121"33.43.382.5640sکارخانه تهران 119,000
131 1/4"42.163.563.38640sکارخانه تهران 119,000
142 1/2"73.033.055.345610sکارخانه تهران 119,000
151/2"21.342.771.26640sکارخانه تهران 119,000
161 1/4"42.162.772.732610sکارخانه تهران 119,000
171 1/2"48.262.773.155610sکارخانه تهران 119,000
182"60.32.773.992610sکارخانه تهران 119,000
191/2"21.342.111.016610sکارخانه تهران 119,000
203/4"26.672.111.298610sکارخانه تهران 119,000
211"33.42.772.125610sکارخانه تهران 119,000
222"60.31.652.42465sکارخانه تهران 119,000
232 1/2"73.032.113.74765sکارخانه تهران 119,000
241"33.41.651.31265sکارخانه تهران 119,000
251 1/4"42.161.651.67465sکارخانه تهران 119,000
261 1/2"48.261.651.92665sکارخانه تهران 119,000
271/2"21.341.650.81465sکارخانه تهران 119,000
283/4"26.671.651.03465sکارخانه تهران 119,000
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0