پروفیل 2.2
1 کارخانه 25 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۱:۰۹
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.2616.7کارخانه اصفهان 17500
22.2616.7کارخانه اصفهان 17500
32.2616.7کارخانه اصفهان 17500
42.2624.9کارخانه اصفهان 17500
52.2629کارخانه اصفهان 17500
62.2620.7کارخانه اصفهان 17500
72.2624.9کارخانه اصفهان 17500
82.2629کارخانه اصفهان 17500
92.2637.3کارخانه اصفهان 17500
102.2614.5کارخانه اصفهان 17500
112.2616.5کارخانه اصفهان 17500
122.2618.6کارخانه اصفهان 17500
132.2616.6کارخانه اصفهان 17500
142.2618.7کارخانه اصفهان 17500
152.2620.7کارخانه اصفهان 17500
162.2614.4کارخانه اصفهان 17500
172.268.3کارخانه اصفهان 17500
182.2610.3کارخانه اصفهان 17500
192.2612.5کارخانه اصفهان 17500
202.2616.6کارخانه اصفهان 17500
212.2612.4کارخانه اصفهان 17500
222.266.2کارخانه اصفهان 17500
232.267.2کارخانه اصفهان 17500
242.268.2کارخانه اصفهان 17500
252.2610.2کارخانه اصفهان 17500
لینک های مفید