پروفیل 2.2
1 کارخانه 25 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳:۱۶
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
12.2616.7کارخانه اصفهان 21,500
22.2616.7کارخانه اصفهان 21,500
32.2616.7کارخانه اصفهان 21,500
42.2624.9کارخانه اصفهان 21,500
52.2629کارخانه اصفهان 21,500
62.2620.7کارخانه اصفهان 21,500
72.2624.9کارخانه اصفهان 21,500
82.2629کارخانه اصفهان 21,500
92.2637.3کارخانه اصفهان 21,500
102.2614.5کارخانه اصفهان 21,500
112.2616.5کارخانه اصفهان 21,500
122.2618.6کارخانه اصفهان 21,500
132.2616.6کارخانه اصفهان 21,500
142.2618.7کارخانه اصفهان 21,500
152.2620.7کارخانه اصفهان 21,500
162.2614.4کارخانه اصفهان 21,500
172.268.3کارخانه اصفهان 21,500
182.2610.3کارخانه اصفهان 21,500
192.2612.5کارخانه اصفهان 21,500
202.2616.6کارخانه اصفهان 21,500
212.2612.4کارخانه اصفهان 21,500
222.266.2کارخانه اصفهان 21,500
232.267.2کارخانه اصفهان 21,500
242.268.2کارخانه اصفهان 21,500
252.2610.2کارخانه اصفهان 21,500
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0