پروفیل 2.5
1 کارخانه 27 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳:۱۶
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
12.5618کارخانه اصفهان 20,200
22.5618کارخانه اصفهان 20,200
32.5628.3کارخانه اصفهان 20,200
42.5633کارخانه اصفهان 20,200
52.5642.4کارخانه اصفهان 20,200
62.5623.2کارخانه اصفهان 20,200
72.5625.3کارخانه اصفهان 20,200
82.5618کارخانه اصفهان 20,200
92.5621.2کارخانه اصفهان 20,200
102.5623.5کارخانه اصفهان 20,200
112.5628.3کارخانه اصفهان 20,200
122.5633کارخانه اصفهان 20,200
132.5623.5کارخانه اصفهان 20,200
142.5614.2کارخانه اصفهان 20,200
152.5616.5کارخانه اصفهان 20,200
162.5618.9کارخانه اصفهان 20,200
172.5621.2کارخانه اصفهان 20,200
182.5618.9کارخانه اصفهان 20,200
192.5616.5کارخانه اصفهان 20,200
202.569.5کارخانه اصفهان 20,200
212.5611.8کارخانه اصفهان 20,200
222.5614.1کارخانه اصفهان 20,200
232.5618.9کارخانه اصفهان 20,200
242.569.4کارخانه اصفهان 20,200
252.5611.8کارخانه اصفهان 20,200
262.567کارخانه اصفهان 20,200
272.568.3کارخانه اصفهان 20,200
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0