پروفیل 2.5
1 کارخانه 27 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳:۰۲
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5618کارخانه اصفهان 19100
22.5618کارخانه اصفهان 19100
32.5628.3کارخانه اصفهان 19100
42.5633کارخانه اصفهان 19100
52.5642.4کارخانه اصفهان 19100
62.5623.2کارخانه اصفهان 19100
72.5625.3کارخانه اصفهان 19100
82.5618کارخانه اصفهان 19100
92.5621.2کارخانه اصفهان 19100
102.5623.5کارخانه اصفهان 19100
112.5628.3کارخانه اصفهان 19100
122.5633کارخانه اصفهان 19100
132.5623.5کارخانه اصفهان 19100
142.5614.2کارخانه اصفهان 19100
152.5616.5کارخانه اصفهان 19100
162.5618.9کارخانه اصفهان 19100
172.5621.2کارخانه اصفهان 19100
182.5618.9کارخانه اصفهان 19100
192.5616.5کارخانه اصفهان 19100
202.569.5کارخانه اصفهان 19100
212.5611.8کارخانه اصفهان 19100
222.5614.1کارخانه اصفهان 19100
232.5618.9کارخانه اصفهان 19100
242.569.4کارخانه اصفهان 19100
252.5611.8کارخانه اصفهان 19100
262.567کارخانه اصفهان 19100
272.568.3کارخانه اصفهان 19100

‌ لینک های مفید