پروفیل 2.5
1 کارخانه 27 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۲:۱۲
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5618کارخانه اصفهان 17200
22.5618کارخانه اصفهان 17200
32.5628.3کارخانه اصفهان 17200
42.5633کارخانه اصفهان 17200
52.5642.4کارخانه اصفهان 17200
62.5623.2کارخانه اصفهان 17200
72.5625.3کارخانه اصفهان 17200
82.5618کارخانه اصفهان 17200
92.5621.2کارخانه اصفهان 17200
102.5623.5کارخانه اصفهان 17200
112.5628.3کارخانه اصفهان 17200
122.5633کارخانه اصفهان 17200
132.5623.5کارخانه اصفهان 17200
142.5614.2کارخانه اصفهان 17200
152.5616.5کارخانه اصفهان 17200
162.5618.9کارخانه اصفهان 17200
172.5621.2کارخانه اصفهان 17200
182.5618.9کارخانه اصفهان 17200
192.5616.5کارخانه اصفهان 17200
202.569.5کارخانه اصفهان 17200
212.5611.8کارخانه اصفهان 17200
222.5614.1کارخانه اصفهان 17200
232.5618.9کارخانه اصفهان 17200
242.569.4کارخانه اصفهان 17200
252.5611.8کارخانه اصفهان 17200
262.567کارخانه اصفهان 17200
272.568.3کارخانه اصفهان 17200
لینک های مفید