پروفیل 2
1 کارخانه 32 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۶:۴۰
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12639.2کارخانه اصفهان 22100
22649کارخانه اصفهان 22100
32631.5کارخانه اصفهان 22100
42615کارخانه اصفهان 22100
52623.2کارخانه اصفهان 22100
62625.3کارخانه اصفهان 22100
72631کارخانه اصفهان 22100
8265.7کارخانه اصفهان 22100
92622.6کارخانه اصفهان 22100
102626.4کارخانه اصفهان 22100
112634کارخانه اصفهان 22100
122615کارخانه اصفهان 22100
132615کارخانه اصفهان 22100
142618.8کارخانه اصفهان 22100
152617کارخانه اصفهان 22100
162615کارخانه اصفهان 22100
172617کارخانه اصفهان 22100
182618.9کارخانه اصفهان 22100
192622.5کارخانه اصفهان 22100
202626.4کارخانه اصفهان 22100
21269.42کارخانه اصفهان 22100
222611.2کارخانه اصفهان 22100
232615کارخانه اصفهان 22100
242611.2کارخانه اصفهان 22100
252613.2کارخانه اصفهان 22100
262615کارخانه اصفهان 22100
27265.7کارخانه اصفهان 22100
28266.6کارخانه اصفهان 22100
29267.5کارخانه اصفهان 22100
30269.4کارخانه اصفهان 22100
312613.2کارخانه اصفهان 22100
32267.5کارخانه اصفهان 22100
لینک های مفید