پروفیل 2
1 کارخانه 32 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳:۰۲
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12639.2کارخانه اصفهان 19950
22649کارخانه اصفهان 19950
32631.5کارخانه اصفهان 19950
42615کارخانه اصفهان 19950
52623.2کارخانه اصفهان 19950
62625.3کارخانه اصفهان 19950
72631کارخانه اصفهان 19950
8265.7کارخانه اصفهان 19950
92622.6کارخانه اصفهان 19950
102626.4کارخانه اصفهان 19950
112634کارخانه اصفهان 19950
122615کارخانه اصفهان 19950
132615کارخانه اصفهان 19950
142618.8کارخانه اصفهان 19950
152617کارخانه اصفهان 19950
162615کارخانه اصفهان 19950
172617کارخانه اصفهان 19950
182618.9کارخانه اصفهان 19950
192622.5کارخانه اصفهان 19950
202626.4کارخانه اصفهان 19950
21269.42کارخانه اصفهان 19950
222611.2کارخانه اصفهان 19950
232615کارخانه اصفهان 19950
242611.2کارخانه اصفهان 19950
252613.2کارخانه اصفهان 19950
262615کارخانه اصفهان 19950
27265.7کارخانه اصفهان 19950
28266.6کارخانه اصفهان 19950
29267.5کارخانه اصفهان 19950
30269.4کارخانه اصفهان 19950
312613.2کارخانه اصفهان 19950
32267.5کارخانه اصفهان 19950

‌ لینک های مفید